Dotační výzva MŽP pro obce, MAS, kraje a městské části: rozvoj místní Agendy 21 a starostové pro klima a energii. Žádosti do 29.9.2017

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí vyhlásilo Výzvu č. 7/2017 Národního programu Životní prostředí.

Prioritní oblast: 5. Životní prostředí ve městech a obcích

Podoblast: 5. 1 Implementace systémových nástrojů

Podporované aktivity:

5. 1. A – Rozvoj místní Agendy 21

5. 1. B – Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

Oprávněnými příjemci podpory jsou: obce, městské části, dobrovolné svazky obcí, kraje a místní akční skupiny (MAS pouze v rámci 5. 1. A)

Žádosti je možné podat v období od 5. 5. 2017 do 29. 9. 2017.

Podrobné informace naleznete na webu SFŽP: https://www.sfzp.cz/sekce/882/k-vyzve-7-2017/

 

zdroj: NSZM

Související příspěvky