Dopravní omezení – budování a rekonstrukce inženýrských sítí v MČ Praha 21

V MČ Praha 21 na Blatově začnou rekonstrukce STL plynovodních řadů, jedná se o dvě stavební akce:
„Stavební úpravy STL plynovodů v ul. Pilovské, Brzické a okolí“ proběhne takto: Netušilská – Bělušická – čp. 473, Borovská – Netušilská – čp. 1712 v době od 12.3.-21.3.17; druhá etapa Borovská čp. 1712- čp. 1702 v době od 14.3. – 22.3.17; třetí etapa Borovská čp. 1702 – Pilovská v době od 17.3. – 27.3.17; čtvrtá etapa Pilovská – Bělušická – Čenovická v době od 17.3. – 28.3.17; pátá etapa Pilovská – Čenovická – Brzická – Pilovská – čp. 1460 v době od 28.3. – 6.4.17; šestá etapa Brzická – čp. 1460 – Netušilská v době 31.3. – 10.4.17; sedmá etapa Budčická – čp. 1592 – 1553 v době od 4.4. – 12.4.17; osmá etapa Budčická – čp. 1553 – Pilovská – Brzická – Budčická v době od 7.4. – 20.4.17; devátá etapa Pilovská – Budčická –čp. 194 v době od 21.4. – 2.5.17; desátá etapa Pilovská – čp. 194 – Čížovská v době od 2.5. – 11.5.17; jedenáctá etapa Pilovská – Čížovská – čp. 133 v době od 4.5. – 12.5.2017.
První etapa při akci s názvem: „Stavební úpravy STL plynovodů v ul. Netušilské, Barchovické a okolí“ proběhne od 21.3. – 30.3.17 v místě Netušilská – Bělušická – Bečvářská; druhá etapa Bělušická – Pilovská- čp. 1723 od 21.3. – 30.3.17; třetí etapa Bělušická – čp. 1723 – Netušilská od 24.3. – 4.4.17; čtvrtá etapa Netušilská – Bečvářská od 24.3. – 31.3.17; pátá etapa Netušilská – Bečvářská – čp. 331 od 24.3. – 4.4.17; šestá etapa Netušilská – čp. 331 – Barchovická od 31.3 – 10.4.17; sedmá etapa Barchovická – Netušilská – čp. 1464 od 11.4. – 24.4.17; osmá etapa Bachovická – čp. 1464 – 983 od 20.4. – 2.5.17; devátá etapa Barchovická – čp. 983 – Nespecká – Barchovická – čp. 340 od 27.4. – 9.5.17; desátá etapa Barchovická – Netušilská – Pilovská od 5.5. – 15.5.17; jedenáctá etapa Pilovská – Barchovická – čp. 1511 od 12.5. – 22.5.17; dvanáctá etapa Bečvářská – Pilovská – Netušilská od 19.5. – 29.5.17.
Investorem akce je spol. Pražská plynárenská Distribuce, a.s. a odpovědnými pracovníky jsou pánové Görner a Chebíček.
Dále dojde k rekonstrukci světelné signalizace na Novosibřinské u smyčky na sídlišti Rohožník. Rekonstrukce bude trvat od 13.03. 2017 a ukončena bude 28.03.2017 při zachování osobní i MHD-BUS dopravy v dané oblasti. Rekonstrukce světelné signalizace proběhne také na Starokolínské u Onšovecké v době od 20.03. do 11.04.2017. Investorem je spol. TSK HMP a stavbu provádí spol. Swarco Traffic CZ, s.r.o. , odpovědným pracovníkem je pan Ing. Fr. Lusk. Prosíme chodce o zvýšenou opatrnost v uvedených místech.
A v neposlední řadě bude pokračovat stavba splaškové kanalizace na Starokolínské. První etapa v tomto roce má začít od 16.03. a má trvat do 30.04.2017, resp. stavba má plynule pokračovat až do konce října 2017. V uvedeném termínu bude doprava na hlavní vedena kyvadlově. Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace bude vydávat ODA MHMP. Investorem akce je HMP, stavbu provádí spol. Skanska, a.s. a odpovědným pracovníkem je pan P. Švejda.
Omlouváme se vám za dopravní omezení a děkujeme za pochopení.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5924-dopravni-omezeni-budovani-a-rekonstrukce-inzenyrskych-siti-v-mc-praha-21

Související příspěvky