Dobré zprávy z okolí – díl 3

Praha 20 – Horní Počernice: Firemní péče o děti RC MUM
Rodinné centrum MUM v květnu 2015 zahájilo nový projekt s názvem Firemní péče o děti RC MUM. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Tento projekt má dvě hlavní aktivity.
První aktivitou je zajištění hlídání dětí aktivních rodičů RC MUM při jejich práci na akcích MUMu nebo při zajištění chodu rodinného centra.
Druhou aktivitou je prohloubení spolupráce s Městskou částí Praha 20. MUM zajistí hlídání dětí při komunitních akcích (např. veřejná fóra a zasedání, společenské akce apod.), tím umožní rodičům se těchto akcí zúčastnit a do komunitního života se zapojit.
„Spojení komunitního života MČP20 se servisem hlídání dětí je pro obě strany velkou novinkou a výzvou. Těšíme se na ni“, uvedla Bc. Lenka Tomsová, koordinátorka Místní agendy 21 a projektu Zdravá městská část Horní Počernice, referentka MČP20.

Praha 14 ( Kyje, Černý Most..): Senior akademie
Městská policie hl. m. Prahy a Městská část Praha 14 zve seniory na cyklus preventivních přednášek – Senior akademii. Jejím cílem je naučit seniory předcházet trestné činnosti a podporovat správné chování v krizových situacích.
V rámci Senior akademie proběhne 12 setkání, v jejichž průběhu budou řešena témata jako prevence osobního bezpečí, zabezpečení majetku, bezpečnost v provozu metropole, senioři versus podvodníci a další.
Setkání se budou konat jednou týdně v dobře přístupném místě na území Městské části Praha 14, délka přednášek činí 2 hod. Účast na Senior akademii je bezplatná. Zájemci se mohou hlásit koordinátorce prevence rizikového chování Bc. Kristýně Štaffové – tel.: 281 005 450.
Praha 14: Senior akademie
zdroj: Inspiromat NSZM ze dne 18.6.2015
Evropská komise dne 1.6.2015  finálně schválila Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) jako řídící orgán programu proto dává českým podnikatelům co nejdříve k dispozici předběžné podmínky týkající se první vlny výzev OP PIK. MPO v první vlně vyhlásilo 11 výzev s alokacemi ve výši 17,35 miliardy korun.
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na výstavbu Komunitních domů seniorů v rámci podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015. Pro program je připraveno 160 milionů. Žadatelé mohou žádosti podávat do konce června tohoto roku.
zdroj: Pošembeří o.p.s.

Související příspěvky