Dobrá zpráva o topolové aleji mezi Radotínem a Černošicemi

Vzpomínáte si na zprávu o hrozícím plošném vykácení topolové aleje podél cyklostezky mezi Černošicemi a Radotínem? Vloni v srpnu jsme o aleji psali ZDE. Po půl roce, během něhož místní zorganizovali petici, přihlásili ohroženou alej do soutěže Alej roku a domohli se odborného dendrologického posudku, se dostavil úspěch, který se zdá být spravedlivým kompromisem mezi udržitelností přírodního prvku a odpovídající provozní bezpečností. Rádi tuto informaci přebíráme jako Dobrou zprávu:

17.02.2016 09:29

U dobrých zpráv neškodí, pokud se zopakují vícekrát. Také je to pro ty z nás, kteří neměli trpělivost číst celý desetistránkový úřední dokument z Podskalské, byť velmi precizní a perfektně odůvodněný.
Našemu spolku přišlo Rozhodnutí ve věci povolení ke kácení topolů na soukromém pozemku v Černošicích, kde 6 vlastníků žádalo o odstranění 19ti  vzrostlých stromů. Náš spolek se zúčastnil správního řízení a  byl jsem s kolegyní Landovou mile překvapen přístupem a jednáním dvou mladých úřednic z příslušného Orgánu ochrany přírody. Z oněch 19ti topolů se bude kácet jen 7 kusů. Místo nich budou zajištěny náhradní výsadby, na kterých se bude podílet i náš spolek. Zároveň si bereme na starost povýsadbovou péči po dobu 5ti let, kdy budou postupně obměněny i ostatní topoly. Budou vysazovány jak solitérní stromy, tak stromy uspořádané do skupinek s podrostem keřů, druhově odpovídající stanovišti nížinných lužních lesů, jako např. dub letní, jilm habrolistý, jasan ztepilý, střemcha obecná, svída krvavá aj.
To pokládáme za slušný úspěch.
Václav Vojíř

Genezi občanské aktivity za spravedlivé posouzení stavu topolů a zabránění plošnému vykácení aleje sledoval a zapojil se újezdský spolek Újezdský STROM. Celá historie je zaznaména na webu spolku ZDE.

Související příspěvky