Desatero při vyřizování žádosti na úřadě. Doporučení nejen pro seniory

Obáváte se komunikace na úřadech?
Bojíte se nepříjemných úředníků?
Pokud se setkáte s nevlídným jednáním, nenechte se odradit!

Institut důstojného stárnutí vám předkládá rady a doporučení nejen pro seniory, jak svou situaci lépe zvládnout a jak postupovat při jednání s úřady.

Níže uvedenými body se můžete řídit především při vyřizování žádostí o sociální dávky na úřadech práce, použitelné jsou ale univerzálně pro jednání a vyřizování na úřadech:

  1. Každá žádost má svůj vlastní formulář, který můžete vyplnit buď přímo na úřadě nebo v elektronické verzi na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí a poté si žádost vytisknout.
  2. Žádost nemusíte podávat osobně, můžete ji zaslat i poštou. Elektronicky lze žádost poslat pouze pokud máte zaručený elektronický podpis.
  3. Úřad Vám musí žádost přijmout i pokud je neúplná – např. když nemáte vyplněné všechny kolonky nebo když s sebou nemáte všechny listiny apod.
  4. Na úřad se nemusíte dostavovat osobně. Osobu, které důvěřujete, můžete vybavit plnou mocí k zastupování.
  5. Snažte se úřadům vyhovět – reagujte na jejich písemné (příp. i telefonické) výzvy, umožněte jim provést u Vás doma sociální šetření, hlaste jim veškeré změny do 8 dnů.
  6. Máte právo nahlížet do „svého“ spisu a seznamovat se s jeho s dokumentací, příp. si pořizovat i kopie.
  7. Na podporu svých tvrzení můžete použít jako důkazní prostředky listiny, ohledání, svědeckou výpověď a znalecký posudek.
  8. Máte právo vyjádřit svůj nesouhlas, pokud rozhodnutí úřadu nesplnilo Vaše očekávání. Můžete podat odvolání nebo námitku.
  9. Pokud není Vaší žádosti vyhověno, můžete žádost podat znovu.
  10. Snažte se chovat mile a zdvořile, takto své věci určitě pomůžete nejlépe.“

zdroj:  IDS, 22.4.2017, ZDE
náhledový obrázek: ilustarční pixabay

Související příspěvky