Co se dělo v Týdnu udržitelnosti

Byla to smršť :-) ČR jako nováček Evropského týdnu udržitelnosti tuto příležitost využívala naplno a stala  se dokonce nejaktivnější účastnickou zemí! Obce, města, městské části, spolky, školy a organizace se věnovaly dopravě a mobilitě, výrobě domácí kosmetiky, naučným stezkám s plněním úkolů, energetice bez uhlí, environmentálním hrám pro děti i dospělé, exkurzím do sběrného dvora, úpravám veřejného prostoru, kurzům zdravého vaření či zavařování, představení společensky prospěšného podnikání, přednáškám, besedám, seminářům, workshopům, setkání MA21, soutěžím s tématem ochrany přírody, či aktivního využívání památek, kurzům keramiky pro seniory, exkurzím do lesů, alejí, k rybníkům nebo do zahrad, odhalení vyřezávaných soch, kosení luk, dopravě do práce na kole a mnohým dalším. Co z toho plyne? Jednak, že občanská společnost rozkvete, jakmile dostane prostor a příležitost a jednak, že „udržitelnost“ není v Čechách a na Moravě neznámé slovo. Oba poznatky jsou velmi povzbudivé.

Ze seznamu všech registrovaných akcí na www.tydenudrzitelnosti.cz/seznam-akci/
uvádíme alepoň některé, které se konaly v okolí:

Úvaly:  Den dětí v sobotu 30.5.2015
Černý Most II:  Den činu na ZŠ 28.5.2015  a Přednáška a výstava Sídliště, jak dál? 2.6.2015
Říčany: Den bez tabáku 2.6.2015
Čelákovice: Procházka za čelákovickými stromy  4.6.2015
Praha 4 – Libuš: Pálí nás palmový olej 4.6.2015

V Újezdě nad Lesy se k myšlence udržitelnosti života přihlásil Otevřený Újezd – volební sdružení nezávislých kandidátů – akcí Sousedský petanque: registrace , realizace viz článek v ON zde a spolek Újezdský STROM akcí Úklid černé skládky a opékání buřtů: registrace , realizace viz článek v ON zde.

Jako dárek našim čtenářům posíláme v náhledovém okénku video právě z poslední jmenované akce Újezdského STROMu a DHL v sobotu 6.6.2015 :-)

Související příspěvky