OBRAZEM: Červnová vycházka se SPCCH

Ve čtvrtek 25. června 2015 se vydalo 16 členů SPCCH na vycházku po Žižkově a Vinohradech, kterou nám již tradičně připravila Mirka Branžovská.

Naší první zastávkou byla Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola na Žižkově náměstí, které sídlí v krásné budově od architekta Františka Vahaly. Škola byla založena v roce 1921, jako Státní odborná škola pro zpracování dřeva a během své existence několikrát změnila název, ale její zaměření zůstávalo vždy v zásadě stejné. Škola se zabývá oblastí tvorby interiéru a užitého umění a v současné době má osm vzdělávacích programů. Využili jsme Dne otevřených dveří i ochoty paní knihovnice, která nás celou budovou prováděla. Během prohlídky nás pozdravil i ředitel školy, pan Mgr. Pavel Kovářík, který nám ukázal i svoji kancelář, zařízenou stylovým nábytkem z dvacátých let minulého století. Prohlédli jsme si také výstavu maturitních prací absolventů školy.

Další naší zastávkou byly Riegrovy sady na Vinohradech. Mají rozlohu 11 hektarů a vznikly v roce 1902, spojením bývalé zahrady Kanálka a zahrad usedlostí Saracinka, Pštroska, Švihanka a Kuchyňka. Zakladatelem a prvním ředitelem zahrady byl Leopold Batěk. V dolní části zahrady stojí pomník F. L. Riegra od J. V. Myslbeka z roku 1913. Naší průvodkyní byla pracovnice magistrátu, od které jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o druzích stromové i keřové výsadby sadů i jak je o ně pečováno.

Potěšili jsme se i krásným výhledem na Pražský hrad a Malou Stranu.
Na Riegrovy sady navazuje nově otevřený luxusní park – Rajská zahrada. Byl vybudován na původně zanedbaném prostoru, mezi Riegrovými sady a areálem Vysoké školy ekonomické a dnes slouží k odpočinku a relaxaci mládeže i dospělých. Původně bývala na tomto místě vinice, patřící k farnosti sv. Mikuláše na Starém Městě. Od roku 1876 zde byla i zahradní restaurace, kde se konaly koncerty a zde se také konaly balonové lety prvních vzduchoplavců. V roce 1883 koupilo zahradu město a sloužila pak jako zásobní zahrada pro městské parky. Byly zde vybudovány skleníky, podle návrhu zahradního architekta Františka Thomayera a dokonce zde byla i pěstírna orchidejí. A odtud jsme se rozešli domů.

Za SPCCH Újezd nad Lesy: Marie Tomaidesová
Foto: Eva Konečná

1

Související příspěvky