O čem píše Život Úval 6/2017: informační servis města, názory na funkci náměstí, veřejná debata o umístění sportoviště a – jako vždy koupaliště

Z červnového Života Úval vybíráme souhrnné zpravodajství o nejdůležitějších otázkách města, které je tradičně umístěno na prvních stránkách novin. Za pozornost jistě stojí pozvání na veřejnou debatu o umístění sportoviště. Jako by to ale někteří úvalští neviděli, jakoby jim všechny nabídky, všechna práce, všechny informace byly málo. Jak jinak si vysvětlit zveřejněný dopis s podpisem, o jehož pravosti místní pochybují, který zřejmě „podle sebe soudí tebe“ a plive špínu, pomluvy a podezření. Že by se bulvár, který přičiněním újezdského zastupitele Duchka a jeho partičky ovládnul újezdskou veřejnou scénu, přelil z Rohožníka do sousedních Úval? Inu, upřímnou soustrast a nedejte se! A možná by se sama aktivita „Zachraňme koupaliště“, jejíž konání je legitimní a je partnerem města, měla od podobných excesů distancovat, aby nesnižovaly její kredit. Na závěr tedy pozvání Komise pro prevenci kriminality Města Úvaly na sobotu 24.6.2017. Celé číslo ŽÚ 6/2017 ke stažení: cerven_2017web

Související příspěvky