Čeho se nejvíc bojí státní správa i politici? Skutečné participace s občany

Představte si, že by veřejná správa od té místní až po centrální úroveň pracovala při přípravě strategických dokumentů a rozhodování nejen se stanovisky vybraných úředníků a expertů, ale již od počátku by zapojila všechny, kdo mají zájem nebo se jich opatření může týkat…

Je vůbec možné zapojovat občany do všech fází politického cyklu a tvorby a poskytování služeb?
Ano, je to dokonce žádoucí.

Jenže mezi ministerstvy a ústředními orgány se často vyskytují rozdílné a matoucí definice. Participační procesy a pracovní metody se značně liší a jejich fungování do značné míry závisí na politické vůli vládnoucí administrativy a na profilu jejich členů.

Bojí se snad státní správa, že kultura participace v důsledku znamená změnit nejen procesy, ale i myšlení, hodnoty, přesvědčení, normy chování a očekávání? A to nejen občanů, ale i veřejných činitelů?

… zatím to vypadá, že slovo „participace“ je to, „čehož jméno se nesmí vyslovit“…

 

Celý komentář Jany Miléřové, zástupkyně ředitele Glopolis a členky Rady vlády pro nestátní neziskové organizace,
najdete v HN, 14. 9. 2023:
Vize budoucnosti Česka má podle premiéra stát na štíhlém a efektivním státu. A co moderní způsob vládnutí?

Náhledový obrázek: ilustrační

Související příspěvky