Úvodní stránka 30 PRAHA UDRŽITELNÁ (strana 2)

PRAHA UDRŽITELNÁ

Udržitelný rozvoj hlavního města, adaptace na klimatickou změnu a pražská příroda v Otevřených novinách.

Pozvání na konferenci Životní prostředí – prostředí pro život od 2. do 3. listopadu 2023 v Národní technické knihovně

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) pořádá za podpory Ministerstva životního prostředí a Technologické agentury ČR v pořadí již 4. ročník Konference Životní prostředí – prostředí pro život. Konference poskytne prostor ...

Přečtěte si »

Ohlédnutí za happeningem Je to můj most, je to náš most! Stále je možné podepsat petici a přispět darem na záchranu železničního mostu

Občanské úsilí o zachování mostu je možné díky vám, kteří jste podepsali petici, šíříte informace dále, a také díky vaší podpoře. Pokud chcete, abychom dál mohli bojovat se stejným nasazením, ...

Přečtěte si »

Pozvání pro samosprávu a státní správu: Konference ke Dni krajiny, v pátek 20. října 2023 v Poslanecké sněmovně PČR

Vážení politici, vážení starostové a zastupitelé měst a obcí, vážení úředníci, Dovolte mi, abych Vás srdečně pozval na naši konferenci, určenou všem, kteří v rámci svých rozhodovacích pravomocí mají vliv na ...

Přečtěte si »