Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Obrazem: 70. let od konce 2. války v Újezdě

Na úterý 5.5.2015 připravila Muzejní rada vernisáž výstavy k 70. výročí konce 2. světové války v osudech občanů Újezda nad Lesy a okolí. Kurátory jsou pánové Tůma a Vondráček, kteří jsou též autory úžasného sborníku, vydaného k této příležitosti. Součástí vernisáže bylo vystoupení školáčků se zpěvem báječné Stonožky a Devíti kanárů a poděkování pamětníkům a rodinám, které poskytly vzpomínky, fotky a artefakty pro výstavu i brožuru.
K programu vernisáže se přidala radnice MČ P21 s oficiální oslavou výročí konce války. Při ní byl promítán medailon PhDr. Miloše Schmidta, který natočil školní filmový kroužek a plk. Ing. Janu Vondráčkovi byl na návrh Muzejní rady a Komise volnočasových aktivit udělen titul Občan roku 2014 k životnímu jubileu a za přípravu výstavy a sborníku k výročí 1. světové války v r.2014.

V 15 h dle pozvánky MČ na webu se na újezdském hřbitově u krásného pomníku obětem obou válek a hrobů padlých újezďanů sešlo šest lidí a nikdo z radnice. Na 15h byli na úřad pozváni „VIP“ hosté na přípitek, hostitel – pan Růžička ( starosta Újezda za ANO) – dorazil před 16h a vyzval k ukončení zábavy a odchodu.  Postupný odchod k bustě gen. Krause byl přerušen hymnou, která zastihla polovinu průvodu v parku před školou. Následoval už jen přesun do zprvu zamčeného Levelu, hlavní program v sále a výstava v Muzeu, kustod pan Vambera zamykal Muzeum za posledními náštěvníky před 19h. Uff. Posíláme blahopřání Občanovi roku panu Vondráčkovi a poděkování Muzejní radě, dětem a všem, kdo si s přípravou slavnosti dali práci. Výstava a brožura jsou (opět) velmi působivé a jedinečné. Díky!

Související příspěvky