Avízo a pozvání Nadace Partnerství na konferenci o mapových aplikacích a jejich využití. Registrace on-line

Dobrý den,

zveme Vás na letošní konferenci Mapy jsou pro každého. Nadace Partnerství pořádá již čtvrtý ročník odborné konference na téma geografického informačního systému. Konference letos proběhne v dřívějším termínu 22 – 23. 5. 2018. Zázemí nám nově poskytne Hotel Svratka, v lokalitě CHKO Žďárských vrchů na Vysočině.

Využijte online registraci za zvýhodněných podmínek a přihlaste i své odborné příspěvky.

Jaká témata na vás letos čekají?

 • aplikační řešení pro územní plánování, zemědělství a životní prostředí
 • Smart City
 • chytrá mobilita a nové technologie v optimalizaci dopravy
 • geoportálová řešení
 • dálkový průzkum země
 • majetek obcí a jeho správa
 • 3D vizualizace v praxi
 • prostorové analýzy v každodenním životě
 • nástroje pro podporu regionálního a místního rozvoje
 • integrace GIS do strategických, koncepčních a analytických dokumentů
 • vzdělávání v GIS

Více na www.giskonference.cz. Přihlášení odborných i komerčních příspěvků je možné taktéž na e-mailu dominika.bauchelova@nap.cz. Zašlete prosím název příspěvku a krátkou anotaci.

Důležitá data:

 • 15. 4. 2018                 termín pro přihlášení k prezentaci příspěvku
 • 15. 4. 2018                 konečný termín pro přihlášení za zvýhodněné vložné
 • 30. 4. 2018                 rozhodnutí a vyrozumění o přijetí příspěvku
 • 15. 5. 2018                 zaslání prezentace příspěvku
 • 22. – 23. 5. 2018        konference Mapy jsou pro každého

 

Kontakt: 

Dominika Bäuchelová I organizace konference

Nadace Partnerství I Údolní 33 I 602 00 Brno I www.nadacepartnerstvi.cz

e-mail: dominika.bauchelova@nap.cz I tel: (+420) 603 714 331

Úspěšný a pohodový rok 2018 Vám přeje celý organizační tým!

 

Náhledový obrázek: ilustrační

Související příspěvky