Aktuální informace z nádraží Praha – Klánovice

AKTUALIZACE 14.6.2016: odpověď ROPID na podnět z 9.6.2016

„…automat na výdej jízdních dokladů byl v železniční zastávce Praha-Klánovice demontován z důvodu momentálně probíhající rekonstrukce výpravní budovy. Doba, po kterou není možné umístění automatu z důvodu stavebních prací, bude dle sdělení Dopravního podniku hlavního města Prahy, a.s., do jehož kompetence správa automatů spadá, zhruba tři týdny. Ihned po ukončení stavebních prací, které brání umístění automatu, bude zařízení na výdej jízdních dokladů opětovně instalováno. V této souvislosti bychom Vás rádi informovali, že předprodej jednotlivých jízdních dokladů PID v hodnotě 24 Kč a 32 Kč je zajištěn také v pokladně ČD v zastávce Praha-Klánovice a jízdenku je tedy možné si obstarat i tímto způsobem, případně samozřejmě v běžné předprodejní síti, například při Vaší zpáteční cestě.

Za komplikace při cestování PID se Vám omlouváme.

S pozdravem

Ing. Julie Rogalewiczová | odbor marketingu
vedoucí oddělení komunikace“

 

AKTUALIZACE 9.6.2016: pozor! zmizel automat na zakoupení lístků MHD – vyžádaná info a náprava od ROPIDu ještě nedorazila..:

automat na lístky je fuč
A další změna: pokladna na nádraží by měla opět fungovat až od 13.6. 

XXXXXXXXXXXXXX

Červnové zpravodaje z Klánovic a konečně i z Újezda přinesly  informace, týkající se oprav nádražní budovy a podchodu. Rádi je vybíráme a přetiskujeme:

nádraží 2016
zdroj: ÚZ 6/2016


zdroj: KZ 6/2016

A nakonec důležité upozornění: zdá se vám, že vlaku projíždějí naším nádražím nezvykle rychle? Váš dojem je správný, od 1.6. 2016 se zvýšila průjezdní rychlost rychlíků na 160 km /h. Tak dávejte pozor!

 

rychlost vlaků
zdroj: upozornění na nádraží a zastávce

Související příspěvky