Aktualizace jízdních řádu busů 109, 110 a 559 při uzavírce Českobrodské od pondělí 20.3.2017

Upozorňujeme na další změny v organizaci provozu autobusových linek v souvislosti s uzavírkou ulice Českobrodská. Od pondělí 20.3.2017 dochází ke změně vedení trasy a jízdního řádu (oproti stavu platném od soboty 11.3.2017) u linek 109 110, dále pak školní linky 559.

  • Linka 109 bude vedena po odklonové trase přes Štěrboholy.
  • Linka 110 bude vedena po odklonové trase přes Štěrboholy a zajišťovat dopravní obsluhu zastávek „Nádraží Dolní Počernice“, „Lomnická“, „Hostavice“, „Novozámecká“ a „Studenecká“.
  • Školní autobusová linka 559 bude zajišťovat i nadále spojení Hostavic se školu v Kyjích a na Sídliště Lehovec s tím, že v ranní špičce bude veden první spoj z Hostavic po objízdné trase přes Štěrboholy (shodně s linkou 110) a druhý ranní spoj bude začínat na zastávce „Spolská“. Oba spoje dále pojedou ke zmíněným školám.

Jízdní řády a trasy linek 224 a 263 zůstávají v platnosti od 11.3.2017.

Aktualizované schéma výlukového provozu autobusových linek PID platné od 20.3.2017 : schema_vyluka_od_20.3.jpg

převzato z MČ Praha – Dolní Počernice

Související příspěvky