Poděkování Lesům ČR za obnovu laviček v Klánovickém lese

Lesům ČR patří poděkování za obnovu laviček na stezkách Lesní galerie I v Klánovickém lese, které již dosloužily, byly rozlámané, nebo trouchnivějící. O výměně dřevěných laviček, které zpříjemňují procházky po našem lese, začal spolek Újezdský STROM s LČR mluvit už koncem r. 2014. Spolek vytipoval lavičky, které na tom byly nejhůř, a nyní, během října 2015, byla výměna provedena. Děkujeme!

Nové lavičky v temně hnědém odstínu najdete na stanovištích 7, 8, 9, 11, 19 a v průseku u stanoviště petanque. Doufejme, že odolají nájezdům vandalů a všem nám budou dobře a dlouho sloužit. Tragikomický pohled je nyní na novou lavičku na stanovišti č. 19, těsně u trati. V průběhu rekostrukce železnice se toto místo, stejně jako celý okraj lesa, stalo smetištěm i příležitostnou noclehárnou. Úklid takto „napadené“ lokality přesahuje možnosti průběžných dobrovolných aktivit – jakoby se vždy jen uprázdnilo místo pro další binec…Jistou nadějí v této věci je generální úklid a revitalisace zdevastovaných ploch od SŽDC, investora rekonstrukce železniční trati, což je uloženo v rámci posouzení EIA.

DSC00870
nová lavička na stanovišti č. 19 Lesní galerie I_říjen 2015

Původní lavičky sloužily od r. 2007 a jejich rozmístění podél nejfrekventovanější lesní cesty k nádraží odstartovalo spolupráci Lesů ČR a spolku Újezdský STROM, která trvá dodnes. Oněch prvních sedm laviček a desítka ptačích budek představovalo i prvopočátek naučných sezek Lesní galerie I a II, které vznikaly od r. 2009 do r. 2014.

V květnu 2015 se podařil domluvit i způsob úklidu stezek Lesní galerie, na kterém se nyní kromě spolku hlavní měrou podílí  MČ P21:

MČ P21 převezme do péče úklid těchto košů LG I:
6, 7, 8, 12, 13, 14, 27, 29 a koš. č. 19, který bude obnoven po skončení rekonstrukce trati.
Koše se nacházejí na okraji lesa, v průseku nad kanalizací a na přístupové cestě k nádraží.
Frekvence úklidu nebyla přesně stanovena.

Újezdskému STROMu zůstávají v péči koše LG II: 22, 36, 47, 52, 56 s pravidelným úklidem 1 – 2x ročně
koše nebo provizorní pytle na č. 9, 11, 17, 28 a 30 zůstávají na dožití a nebudou obnoveny

citace ze zápisu schůzky MČ P21 – LČR – Újezdský STROM dne 27.5.2015.

Zápis najdete v Převzatých zprávách Otevřených novin ZDE a podrobnou informaci o schůzce na webu Újezdského STROMu ZDE.


Přejeme vám příjemné podzimní brouzdání naším krásným lesem a klidné posezení na novotou zářících lavičkách od Lesů ČR.

zdroj: www.ujezdskystrom.info

Související příspěvky