Je Česká republika udržitelná?

Usnesením vlády č. 622 ze dne 29. července 2015 byl schválen materiál Agenda udržitelného rozvoje, který mimo jiné zadal předložení aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR k 31. prosinci 2016.

Jedním z klíčových vstupů do aktualizace je sběr tezí k prioritám rozvoje ČR do roku 2030.
Teze k rozvoji ČR za sebe osobně či za Vámi zastoupené organizace  a instituce můžete vkládat do DOTAZNÍKU, a to do 15. září 2015, dejte pozor při vyplňování! dotazník neumožňuje průběžně ukládat rozpracovaný text.

Všechny sesbírané teze projdou redakční úpravou, recenzním řízením ve výborech Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) a následně  budou předloženy ve formě souhrnného materiálu k diskusi a ke schválení na příštím jednání RVUR, které je plánováno na říjen 2015.

Odborníci, instituce i občané mohou spolupracovat! Je potěšitelné, že všichni myslící občané mohou reagovat na výzvu předsedy vlády Mgr. Bohuslava Sobotky, využijme ji!:

sobotka dopis_teze 1

PS: Globální agendě udržitelného rozvoje se věnuje závěrečný dokument OSN: Měníme svět – agenda udržitelného rozvoje do r. 2030. Na půdě OSN jej přijmou vlády jednotlivých států, společně se zástupci občanské společnosti, byznysu či světových církví. Summit se koná 25.- 27.9.2015.

Související příspěvky