Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Je Česká republika udržitelná?

Usnesením vlády č. 622 ze dne 29. července 2015 byl schválen materiál Agenda udržitelného rozvoje, který mimo jiné zadal předložení aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR k 31. prosinci 2016.

Jedním z klíčových vstupů do aktualizace je sběr tezí k prioritám rozvoje ČR do roku 2030.
Teze k rozvoji ČR za sebe osobně či za Vámi zastoupené organizace  a instituce můžete vkládat do DOTAZNÍKU, a to do 15. září 2015, dejte pozor při vyplňování! dotazník neumožňuje průběžně ukládat rozpracovaný text.

Všechny sesbírané teze projdou redakční úpravou, recenzním řízením ve výborech Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) a následně  budou předloženy ve formě souhrnného materiálu k diskusi a ke schválení na příštím jednání RVUR, které je plánováno na říjen 2015.

Odborníci, instituce i občané mohou spolupracovat! Je potěšitelné, že všichni myslící občané mohou reagovat na výzvu předsedy vlády Mgr. Bohuslava Sobotky, využijme ji!:

sobotka dopis_teze 1

PS: Globální agendě udržitelného rozvoje se věnuje závěrečný dokument OSN: Měníme svět – agenda udržitelného rozvoje do r. 2030. Na půdě OSN jej přijmou vlády jednotlivých států, společně se zástupci občanské společnosti, byznysu či světových církví. Summit se koná 25.- 27.9.2015.

Související příspěvky