Pozvánka na výlet za uměním

Agentuta JABATO a PhDr. Jana Jebavá – hostující lektorka Újezdské akademie –  zasílají nabídku na první letošní výlet za uměním do středočeského lázeňského města Poděbrady. Dozvíme se o architektiře, historii a kuturních souvislostech, navštívíme zámeckou kavárnu, projedeme se výletní lodí po Labi a projedme se po kolonádě.
Podrobnosti v dalším textu nebo na telefonu 724 112 918 – Mgr. Barbara Jebavá
Lázeňská pohoda  v Poděbradech s kunsthistoričkou PhDr. Janou Jebavou  
Středočeské  lázeňské  město  nacházející  se  v  polabské nížině. Již Přemysl Otakar II. zde zbudoval kamenný hrad, který byl později přestaven na zámek. K velkému rozkvětu města a panství došlo za vlády pánů z Kunštátu, jejichž nejvýznamnějším představitelem byl král Jiří z Poděbrad.
Dnes  jsou  Poděbrady  známy  především  jako  lázeňské město   specializující   se   na   léčbu   srdce   a   oběhové
soustavy.
Termín:  16.6.2015 (úterý)
Cena:     500,- Kč
Program:
Setkání se zástupcem agentury v 7:45 hod. u pokladny ČD na  Hlavním  nádraží  v  Praze.  Individuální  zakoupení
jízdenky, odjezd vlakem v 8:11 hod. Příjezd do Poděbrad v 9:01 hod. (možno připojit se ke skupině až v Poděbradech na nádraží).
Po   příjezdu   procházka   po   Libenského   kolonádě   a prohlídka     exteriérů     funkcionalistických      staveb,
zakončená návštěvou expozice Historie lázeňství. Pokračujeme  na  Jiřího  náměstí  s  jezdeckým  pomníkem
krále Jiřího z Poděbrad a následně se projdeme exteriéry zámku a odpočineme si v zámecké kavárně.
Návštěva   Polabského   muzea   s   prohlídkou   expozic z   historie   Polabí   a   středověkého   špitálu   Kunhuta
z 15.století. Poté se zastavíme v blízkém kostele Povýšení sv. Kříže.
Dále se přemístíme do přístaviště, kde na náš bude čekat výletní  loď  Král  Jiří,  se  kterou  podnikneme  okružní
plavbu po Labi okolím Poděbrad.
Po   návratu   z   plavby   individuální   volno.   Možnost  samostatného   odjezdu   z   Poděbrad,   nebo   společného
odjezdu  vlakem  do  Prahy v  17:54  hod.  Příjezd  do  Prahy
v 18:45 hod. na Hlavní nádraží.
Cena zahrnuje:
 odborný výklad
 služby zástupce agentury
 vstupné do objektů a na výletní loď
Cena nezahrnuje:
 jízdenky na vlak
 občerstvení
Minimální počet účastníků je 10 osob.
Platba předem. Obchodní podmínky jsou zveřejněny na webu www.agentura-jabato.cz
Pořadatel:
Mgr. Barbara Jebavá
Nádražní 89, Poříčany 289 14
IČ: 01313347 DIČ: CZ8259292778
tel. 724 112 918
info@agenturajabato.cz

 

Související příspěvky