Zveřejnění výstupu Územní energetické koncepce

Byl v průběhu měsíce září byl završen proces posuzování Územní energetické koncepce hl. m. Prahy na období 2013 – 2033. Kompletní dokumentaci si můžete přečíst na následujících webových stránkáchhttp://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/uzemni_energeticka_koncepce/index.html

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5754-zverejneni-vystupu-uzemni-energeticke-koncepce

Související příspěvky