O čem píše informační zpravodaj Priorita 12/2016. Zpráva o stavu životního prostředí ČR v roce 2015

„Priorita 12/2016 ( informační zpavodaj operačního programu životního prostředí) přináší informace z jednání členů Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 nebo ze Zprávy o stavu životního prostředí v ČR. Nechybí ani podrobnosti o aktuálně vyhlášených výzvách či reportáže z domova i ze zahraničí.

Hlavní zpráva ze zasedání Monitorovacího výboru OPŽP 2014-2020 zní, že v  roce 2017 bude formou dotací do českého životního prostředí, ale i ekonomiky investováno z operačního programu minimálně 20 miliard korun. To značí, že v příštím roce dojde k realizaci první velké vlny projektů.

Priorita dále obsahuje informace o aktuální výzvě z Národního programu Životní prostředí. Ta obcím nabízí kofinancování ve výši 10 procent na projekty územních studií krajiny, na něž obce již získaly dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.

V rozsáhlém textu se měsíčník zabývá i Zprávou o stavu životního prostředí v roce 2015 , kterou každoročně připravuje CENIA – ke stažení pod článkem.

Priorita nabízí i zajímavý článek o interaktivní vzdělávací stezce Cesta Úhoře, která byla zbudována za podpory Operačního programu Životní prostředí. V pravidelné reportážní rubrice se čtenáři dozví mnoho zajímavostí nejen o úhořích. V této souvislosti pak nejsou bez zajímavosti i další informace o již na leden připravovaných výzvách v prioritní ose 4 operačního programu, v nichž dojde i na projekty zprůchodnění našich řek pro ohrožené druhy. Jedním z nich je právě i náš úhoř říční.“

Ke stažení:

Priorita č. 12/2016

Zprávy o stavu životního prostředí 2005 – 2015

 


zdroj: OPŽP
náhledové video: znělka OPŽP
obrázek: zimní krajina – Západočeská galerie v Plzni

Související příspěvky