Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Znečištěné ovzduší ovlivňuje vývoj plodu a zdraví dítěte

Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem – Severočeská hnědouhelná pánev – koncem 80.let jedna z nejznečištěnějších oblastí v Evropě. Demonstrace v r. 1989 zde byly spojeny s požadavky obyvatel na zdraví a na čistý vzduch k dýchání. Již tehdy se v zahraničí publikovaly výsledky experimentů, prokazujících vliv znečištěného prostředí na vývoj plodu. Bezprostředně po pádu komunismu, už v roce 1990, vzniknul na tehdejším Ministerstvu životního prostředí výzkumný projekt  Program Teplice – nejrozsáhlejší  a nejzávažnější výzkum v Evropě, který se zabýval vztahem genetických vad, mutací plodu, nemocnosti dětí a úmrtnosti vzhledem ke znečištěnému prostředí. Shrnutí Programu Teplice autorů MUDr. Radima Šráma Dr.Sc. a RNDr. Blanky Binkové CSc. najdeme v časopise Vesmír č. 94 / duben 2015.

Znečištění ovzduší způsobilo především spalování hnědého uhlí, na němž se výrazně podílely lokální zdroje. Ty byly také hlavním producentem polycyklických aromatických uhlovodíků s  prokázanou mutagenní a  embryotoxickou aktivitou. V  průběhu Programu Teplice významně poklesly koncentrace obligátních kontaminantů ovzduší jako SO2, polétavý prach a  PAU. Získané poznatky ukazují na nové faktory, se kterými by se mě­lo při hodnocení zdravotního rizika pro člověka a při tvorbě nových standardů pro zne­čištěné ovzduší do budoucna počítat.

Celý článek si můžete přečíst zde: TP Vesmir 3.4.15

Ilustrační obrázek (c) Martin Vonka – Fotogalerie: Severočeská hnědouhlená pánev
http://fabriky.cz/foto/displayimage.php?album=11&pos=2

Související příspěvky