Zapojení veřejnosti? Ochrana prostředí? Řešení klimakrize a bydlení? Metropolitní plán? Otevřený dopis nové pražské koalici

Pražská koaliční smlouva 2022-26 obsahuje nášlapné miny, včetně Metropolitního plánu

Co mohou Pražané čekat od nové koalice na radnici?
Arnika prostudovala koaliční smlouvu a našla v ní spoustu nadějných slibů, ale také nášlapné miny.

Jako je například závazek schválit Metropolitní plán či snaha o “regulaci” Airbnb. Hned po složení slibu 3. 11. 2022 jsme pražským zastupitelům zaslali otevřený dopis, ke kterému se přidalo 20 dalších pražských spolků. Apelovali jsme v něm na ně, aby umožnili větší zapojení občanů do rozvoje města, zpřísnili požadavky na developery nebo účinně chránili stromy a životního prostředí, a to nejen na sídlištích, a také začali koncepčně řešit klimatickou krizi i krizi bydlení. Zareagovalo na tyto podněty staronové pražské vedení? 

Návrh Metropolitního plánu (připravovaného nového územního plánu) prošel loni veřejným projednáváním.  Jeho příprava je od začátku kritizována řadou odborníků, mimo jiné pro přílišnou vstřícnost k obřím developerským projektům. Stávající verze plánu se navíc může ještě zásadně změnit zapracováním připomínek městských částí, dotčených orgánů, ale i vlastníků pozemků a veřejnosti. Jeho finální podobu teď mají v rukou úředníci magistrátu a Institutu plánování a rozvoje. Jak se tedy mohou koaliční zastupitelé, hned v prvním bodu programových priorit koaliční smlouvy, zavazovat k přijetí něčeho, co nemá finální znění?

Umím si představit, že bych se jako zastupitelka zavázala k tomu, že budu požadovat např. minimální podíl bydlení v rozvojových územích, nikoli k tomu, že schválím kritizovaný dokument, o kterém teď ani nevím, jak bude vypadat. Koaliční zastupitelé se zavázali k tomu, že schválí zajíce v pytli, který může Prahu výrazně poškodit,” varuje Anna Vinklárková z organizace Arnika.

Podstatnou část koaliční smlouvy tvoří dohoda o tom, co se bude Praha snažit prosadit na státní úrovni. Kromě řady chvályhodných návrhů je tu však deklarována také podpora velmi problematické novely zákona o cestovním ruchu, tzv. “Airbnb zákona”. Ta by totiž znamenala legalizaci dnes nelegálního zneužívání bytů pro Airbnb. Tisíce bytů, které by měly sloužit trvalému bydlení, jsou dnes využívány pro krátkodobé ubytovávání. Pod záminkou vyřešení problémů jako je např. hluk, tak může dojít k legalizaci a nárůstu podnikání, které má přímou vazbu na čím dál palčivější bytovou krizi v Praze.

Podle současných zákonů nelze zneužívat místo pro bydlení pro hotelové služby a je pouze potřeba, aby to úřady začaly řešit. Je nutné “pouze” vymáhat současné zákony, nikoli vymýšlet nové,” vysvětluje Petr Městecký ze spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy.

V programových prioritách nové pražské koalice také chybí v klíčových oblastech, jako je městské či družstevní bydlení, konkrétní závazky. Rovněž chybí požadavky na developery a na výstavbu včetně velkých brownfieldů. V jiných oblastech, jako je třeba doprava plánuje nové pražské vedení naopak vyhovět všem – preferuje MHD a vlaky, chce zvyšovat průjezdnost silnic i podporovat pěší a cyklisty.

A to i přesto, že se zlepšování podmínek v jedné oblasti může s pokrokem v jiné vylučovat.

Praha potřebuje v době bytové a klimatické krize, vysoké inflace a auty znečištěného ovzduší jasnou politiku s důrazem na ochranu životního prostředí, bytovou politiku a regulaci automobilové dopravy. Bohužel to nevypadá, že by tato témata byla pro staronové pražské vedení prioritní. Podle programových priorit koaliční smlouvy se bude v Praze v následujících letech očividně hlavně hodně stavět,” uzavírá Vinklárková.

Arnika bude dění na pražském magistrátu dále sledovat.
Tisková zpráva Arnika.org ze 17. února 2023

Příloha: Koaliční smlouva DEFINITIVNÍ FINAL KE SCHVÁLENÍ (1)

 

 

Předchozí v ON:

Praha má radu i primátora. Sňatek z rozumu vstoupil v platnost

Související příspěvky