Zápis do 1. tříd a přípravného ročníku 2018/2019 s Kocourem Modroočkem

Masarykova základní škola zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na zápis do 1. tříd a přípravného ročníku pro školní rok 2018/2019, který se bude konat ve čtvrtek 12. 4. a v pátek 13. 4. 2018 od 14:00 do 18:00 hod v budově I. stupně Masarykovy ZŠ – Staroklánovická 230 (budova v parku).U zápisu je nutné předložit rodný list dítěte, OP zákonného zástupce k doložení místa trvalého pobytu dítěte.

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání v Masarykově základní škole:
1) Přednostně budou přijaty děti s trvalým bydlištěm ze spádové oblasti Praha 9 – Újezd nad Lesy
2) Děti s trvalým pobytem na území MČ Praha – Koloděje, která má s MČ Praha 21 uzavřenu „Dohodu o zajištění podmínek pro zahájení plnění povinné školní docházky
3) V případě dalších volných míst a rozhodne o přijetí dětí los

Pokud budou zákonní zástupci dítěte žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné u zápisu předložit doporučení pedagogicko – psychologické poradny a dětského nebo odborného lékaře.

Více informací a formuláře k zápisu jsou v sekci Zápisy do 1. tříd na webovských stránkách Masarykovy ZŠ (http://www.zspolesna.cz/)

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6386-zapis-do-1-trid-a-pripravneho-rocniku-2018-2019-s-kocourem-modroockem

Související příspěvky