Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Zákon o životním prostředí oslavil třicetiny. Proč mu můžeme být vděční a v čem by potřeboval aktualizaci

Jak se stalo, že došlo úspěšně k uzákonění zákona o životním prostředí v roce 1992? Bylo to samozřejmě dobou brzy po změně režimu, kdy ve společnosti ještě přetrvávalo přesvědčení, že je hrozivý stav životního prostředí potřebné změnit.

Došlo tehdy k propojení snah nevládních organizací, odborné sféry, i části pracovníků decisní sféry a nových politiků ve snaze co nejrychleji stav našeho životního prostředí zlepšit.

 

Podrobnou analýzu najdeme v Ekolistu, 27. 12. 2022:

Pavel Šremer: Třicet let zákona o životním prostředí jako výzva

 

Celé znění zákona lze najít na webu pod odkazem https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-17, případně v komentované podobě i knižně.

Zdroj: Ekolist zde.

 

Sledujte rubriku Udržitelnost v Otevřených novinách.

Související příspěvky