Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Začátek stavebních prací v rybníku – Dubinská ulice

Radou městské části Praha 21 byla na základě výběrového řízení schválena smlouva s prováděcí firmou Nowastav a.s. Po předání staveniště započnou stavební práce, které budou ukončeny nejpozději do konce října tohoto roku. Předpokládané zahájení je 34. týden 2015. Připomínáme, že stavební práce spočívají především v trvalé stabilizaci poškozených břehů rybníka. Proto došlo v minulých týdnech k vypuštění rybníka. Součástí stavebních prací bude i obnovení chodníku na koruně hráze, okolní zeleně, laviček a odpadkových košů.
Pro finanční krytí stavebních prací v hodnotě téměř 3,5 miliónu Kč, včetně DPH, se podařilo získat dotaci 92,5% z Operačního programu Praha konkurenceschopnost (OPPK), zbývajících 7,5% platí MČ Praha 21.
Tímto žádáme obyvatele v přilehlé lokalitě o trpělivost, stavební práce nebudou trvat déle, nežli do konce října.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5279-zacatek-stavebnich-praci-v-rybniku-dubinska-ulice

Související příspěvky