Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Přístavba MZŠ Polesná

Na základě výběrového řízení byla z podaných 24 nabídek komisí vybrána vítězná nabídky firmy DAKA Stav, s.r.o., v hodnotě přibližně 25 miliónů Kč, včetně DPH, a bylo RMČ schváleno uzavření smlouvy. Po uplynutí lhůty na odvolání ostatních uchazečů, a uzavření smlouvy, budou zahájeny stavební práce na přelomu srpna a září 2015. Stavební práce budou ukončeny v létě 2016.
Připomínáme, že stavební práce spočívají ve výstavbě nového pavilónu „nové školy“ Polesná 1690, o dvou nadzemních podlažích, spojené krčkem s budovou, 4 kmenových a 2 učebnách družiny, přístupné vlastním vchodem z Čentické ulice, v místě dnešních vrat. Zde bude i přístup na oplocené staveniště.
Zhotovitel bude mít smluvní zákaz provádět dopravu stavebního materiálu – nákladní dopravu v době ranního nástupu dětí do školy a obou školek. Přesto žádáme rodiče, aby děti využívali především MHD, v době nadcházejícího školního roku bude již dokončena nová zastávka autobusu na hlavní ulici (Starokolínská).

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5280-pristavba-mzs-polesna-2

Související příspěvky