Za humny nám roste Robotka. Praha sází nový les mezi Dubčí a Běchovicemi

Mezi Dubčí a Běchovicemi vysazuje Hl.m.Praha nový les. Dosud tato svá pole Praha pronajímala pro zemědělské účely, pronájem ale skončil, může začít výsadba lesních stromků a vytváření přírodě blízké lokality, zahrnující i bezlesí s lučními porosty. Přírodní plocha má jméno Robotka, snad jako vzpomínku na těžkou polní práci – robotu, kterou odváděli poddaní dubečského panství.

„…Ještě v září tu bylo řepkové pole, z přírodního a krajinářského pohledu nijak zajímavé. V těchto dnech se na něm vysazují desítky tisíc nových stromků jako základ budoucího lesa.

Aby bylo možné se na plochu vůbec dostat, je zde také budována zcela nová mlatová cesta v délce téměř 1 500 metrů. Na jaře příštího roku (2017) zde budou založeny rozsáhlé luční porosty, které spolu se solitérními stromy budou dotvářet celý přírodní areál.

Na plochu přímo navazují Lítožnické rybníky a les Lítožnice, tvořící základ přírodní památky.

„Valná většina jsou duby, potom jsou zde sazenice buku. Máte tady i lípu, jilm, jasan a jehličnany,“ uvádí Václav Sitek (Lesy hl.m.P) Jde o druhy stromů, které byly v historii pro pražské lesy typické. Celkem se jich na ploše o rozloze sedmi hektarů vysázelo přes 50 tisíc.

„Následujících minimálně sedm let budeme pole intenzivně vylepšovat, aby se dosáhlo 90 procent životaschopných sazenic,“ dodává Sitek. Na jaře se nový přírodní areál ještě rozšíří o plánované luční porosty se solitérními stromy.


Další nový les za našimi humny  – V Panenkách – bude navazovat a propojí Běchovice s Újezdem nad Lesy. Doufáme, že jeho výsadba započne také v r. 2017.

zdroj: Ekolist, ČT24

Les Robotka

  • Vzniká na bývalých polích mezi Dubčí a Běchovicemi na východě Prahy. Na osmi menších plochách o celkové rozloze přes 6,5 hektaru lesníci vysadili 53 tisíc sazenic.
  • Nejvíce je dubů (36 tisíc), následují lípy a buky (dohromady 7 tisíc), javory, jasany a jilmy (každý po dvou tisících). Jehličnany zastupují douglasky a modříny (dohromady 4 tisíce).
  • Plochy s vysazenými stromky ohraničují více než 3 kilometry plotu kvůli ochraně před zvěří, která by mladé sazenice okusováním mohla zničit.
  • Nový les rozšíří plochy zeleně přírodního parku Říčanka, který provází koryto Říčanského potoka od Uhříněvsi až po přírodní památku Lítožnice s trojicí rybníků.
    Zdroj: LHMP

     

https://media.novinky.cz/267/592675-top_foto2-9fvt6.jpg

Z ptačí perspektivy se na nově vysazenou Robotku můžete podívat  na Novinky.cz v článku z 25.1.2017 ZDE.

náhledový obrázek: sázení na Robotce 2017 – ČT24

 

Související příspěvky