Vzpomínkové shromáždění u příležitosti 72. výročí konce II. světové války

V letošním roce jsme si v odpoledních hodinách 9.5. připomněli 72. výročí konce II. světové války v Evropě.Představitelé, pozvaní hosté a újezdští občané vzpomenuli na válečné oběti na pietním místě na újezdském hřbitově. Osudy padlých a průběh osvobození Újezda nad Lesy zde připomíná nový informační panel. Vzpomínkové shromáždění pokračovalo položením věnce k bustě generála Stanislava Krause, dlouholetého učitele Masarykovy ZŠ, za účasti jeho manželky Aleny Krausové, dcery Jany Synkové, a autora busty Zdeňka Hoška.
Hlavní projev pronesl v divadelním sále plk. Ing. Jan Vondráček, poté následovalo hudební a recitační vystoupení žáků Masarykovy ZŠ. Paní starostka K. J. Čechová u příležitosti obecních oslav ocenila práci újezdských občanů, a to vedení Školního sportovního klubu za práci s mládeží a několikaletou organizaci úspěšného Běhu o pohár starosty aneb Běh za újezdskou sovou (Z. Olšanová, R. Kohoutová, P. Brožová, B. Plzeňská, M. Čermáková), pana školníka I. stupně MZŠ P. Tilze za dopadení nezletilého sprejera školní budovy a Blanku Exnerovou, újezdskou rodačku a předsedkyni ČZS, za celoživotní práci pro obec a každoroční organizaci vzpomínkových oslav u pomníku T. G. Masaryka.
Poděkování dětem a paním učitelkám za přípravu recitačního a hudebního pásma a reprezentaci školy:
žáci 5. C – Mgr. Jana Synková (Chválím Tě, Země má, Travička, Škoda lásky)
Finalisté recitační soutěže 5. tříd
5. B Mgr. Jana Kotasová: Klára Zátková, Veronika Měšťánková, Barbora Švejdová, Kateřina Švejdová
5. E Mgr. Blanka Litov Černá: Vojtěch Šrámek, Marek Štědronský, Adam Vanoušek, Nela Trávníčková
9. C Karolína Laštovková, violoncello – Johannn Sebastian Bach: Prelude
Autor: Eva Danielová

Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6038-vzpominkove-shromazdeni-u-prilezitosti-72-vyroci-konce-ii-svetove-valky

Související příspěvky