Výsledky šetření SCIO Mapy škol ve SO Praha 21

Projektem MAP byla zadána a zpracována Mapa škol společností SCIO. Výzkum se týkal 4 základních škol (Běchovice, Klánovice, Koloděje a Újezd n.L.). Odpovídali žáci 5. – 9. tříd ZŠ (v Kolodějích 3.-5. tř), a šetření proběhlo i u všech pracovníků škol – pedagogů, asistentů, družinářek, kuchařek, zkrátka všech, kdo ve školách pracují, a to i na 1. stupni.
Odpovídat bylo možno na papírovém dotazníku nebo elektronicky. Pro většinu škol to bylo první zkoumání tohoto druhu nezávislou agenturou, jenom v Klánovicích již dříve testovali klima školy se společností Kalibro. Své názory také mohli vyjádřit rodiče žáků.
Všem zúčastněným respondentům děkujeme za jejich odpovědi!
Výsledky byly zpracovány pro potřeby škol správního obvodu Praha 21 a poslouží pro vypracování analýzy vzdělávacích potřeb zejména v oblasti základního školství a odrazí se v Místním akčním plánu.
Zároveň výsledky použijí ředitelé základních škol správního obvodu Praha 21 pro další managerské úkony, které budou navazovat na zjištěné skutečnosti. Je také třeba sdělit, že zveřejňování získaných dat je jedině možné se souhlasem ředitelů škol, protože všem respondentům byla zaručena anonymita, a to i v případě otevřených odpovědí. Pro potřeby veřejnosti a respondentů z řad rodičů jsou určeny souhrnné výsledky, které naleznete zde:

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6140-vysledky-setreni-scio-mapy-skol-ve-so-praha-21

 

AKTUALIZACE Otevřených novin – informace převzatá z Újezdského zpravodaje 7-8/2017:

Související příspěvky