Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Vyrůstali jsme s představou, že jsme vlastníky a vládci Země…zamyšlení nad revolučním textem Laudato si´

DOPORUČUJEME!
uvažování nad encyklikou “ O péči o společný domov“  papeže Františka v roce 2015

Laudato si´
Buď pochválen můj Pane…ať tě chválí naše sestra matka země,
která nás živí a slouží nám, a rodí rozličné plody s pestrými květy a trávu…

„…Vyrůstali jsem s představou, že jsme vlastníky a vládci (země), kteří mají právo ji vykořisťovat.
Násilí, které tkví v lidském srdci zraněném hříchem, se projevuje i v příznacích nemocí,
které nacházíme v půdě, vodě, ovzduší a u živočichů.
Proto se mezi ty chudé, kteří jsou nejopuštěnější a nejvíc týraní, řadí i naše utiskovaná a devastovaná země…“

Člověk jako druh „umí“ zažívat osobní žal, se kterým se každý z nás vypořádává podle svého  založení. Jak se ale vypořádat se žalem environmentálním, který zažívá stále více vnímavých lidí na celém světě při pohledu na zmrzačenou krajinu, hynoucí zvířata, nesmyslné a ohavné stavby?

Vyslechněte si zcela světskou diskusi nad revolučními slovy nejvyššího představitele katolické církve.
Oba pohledy radí člověku, jak přežít a přestat ničit všechno kolem sebe:

přemýšlej globálně – o důsledcích každého svého všedního rozhodnutí a činu
jednej lokálně – nakolik ti síly stačí, abys své okolí neničil a nedrancoval, ale chránil, pečoval a miloval
změň se individuálně – nikdo jiný z tebe lepšího a zodpovědnějšího člověka neudělá

http://imgct.ceskatelevize.cz/cache/w140/upload/program/porady/1095913550/foto/uni_216562248420009.jpg?_ts=1460364364

Půlhodinka s pořadem Nedej se
z 10.4.2016 na ČT2
„Hlubinná ekologie: Laudato si´“ ZDE!

Související příspěvky