Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Volby do Evropského parlamentu – prosociální politika EU v kontrastu s blábolením ANO a jeho spojenců

Přečtěte si překlad 10 kroků k podpoře a posile neformálních pečujících s názvem Umožnit pečujícím pečovat od evropské organizace Eurocarers, jejíž členem je i český Institut důstojného stárnutí (IDS) Diakonie ČCE:

EU STRATEGIE K PODPOŘE A POSILE NEFORMÁLNÍCH PEČUJÍCÍCH
(10 KROKŮ)

Krok 1: Definovat a ocenit pečující
Neformální pečující je významný, jak v péči o lidi v podmínkách dlouhodobé péče a snížené soběstačnosti v komunitě, tak pro ekonomiku zemí EU. Ti, co rozhodují, často selhávají při prosazování jejich potřeb, neboť používají velmi zúženou definici neformálního pečujícího anebo z důvodu absence takové definice v zákonech.

Krok 2: Určit, kdo jsou Vaši pečující
Přes veliký nárůst kolem péče a pečování, pečující osoby stále tvoří neviditelnou a podhodnocenou pracovní sílu v mnoha členských zemích EU. Když jsou pečující včas identifikováni a jasně podpořeni, mohou lépe pokračovat ve své roli pečujícího a udržet si zdravý životní styl.

Krok 3:  Přístup k potřebám Vašich pečujících
Pečující mají mít přístup k vyhodnocení zjištění, které jim mohou pomoci zjednodušit život. Což umožňuje rozvoj osobního souboru podpůrných zjištění, která mohou pomoci podpořit změnu. Organizace pečujících mají hrát důležitou roli v procesu začleňování pečujících do spoluvytváření těchto vyhodnocovacích nástrojů a v podpoře jejich rozšiřování a procesu porozumění.

Krok 4: Podpora mezioborové spolupráce vedoucí k integraci a komunitním službách péče
Integrovaná péče, služby a podporované aktivity znamenají, že návrh a dodávka služeb je vytvářena efektivnějším způsobem, neboli uživatelé dostávají kontinuální preventivní, léčebnou, rehabilitační a podpůrnou intervenci během života v takové podobě, která odpovídá jejich potřebám v daném čase a je nepřetržitě dostupná v různých úrovních a oblastech zdravotního a sociálního systému.
Pečující mají být těžištěm pro plánování, vytváření a distribuci služeb lidem, kteří potřebují péči a ve vztahu k jejich podpoře. V tomto kontextu se neformální pečující stávají partnerem v péči.

Krok 5: Ulehčení přístupu pečujících k informacím a poradenství o péči a o životě s péčí
Pečující často potřebují přijmout zodpovědnosti poskytovatele péče bez varování a plánování. Většina z nich si neuvědomuje, že jsou pečující, a pokud ano, často zápasí s přístupem k základním informacím o tom, co znamená být pečující, o příspěvcích a nárocích, podpůrných službách, zaměstnání, volna pro pečující, o možnostech tréninku – vzdělávání a možných důsledcích pro ně a osobu, o níž pečují.

Krok 6: Věnování pozornosti zdraví pečujících a předcházení projevům jejich špatného zdravotního stavu
Pečující často trpí špatným psychickým a duševním zdravotním stavem, který je výsledkem jejich pečujících činností bez dostatečné podpory. Včasné určení a podpora společně s konkrétními preventivními opatřeními je důležitá pro zachování zdraví a dobrého bytí pečujícího, je prevencí špatného zdravotního stavu a  brání tvorbě bludného kruhu, kdy se pečující sami necítí dobře, stávají se nemocnými a sami potřebují péči.

Krok 7: Umožnit pečujícím přestávku
Respitní (odlehčovací) služba je často vnímána jako nejdůležitější a běžná forma podpory ke zmírnění břemena a stresu pečujícího. Respitní péče může poskytovat pečujícím přestávku od obvyklých povinností pečujícího na krátkou dobu nebo delší čas. Bez odlehčení mohou být pečující ohroženi zdravotními a sociálnímu riziky díky stresu, který přináší průběžná péče, a mohou mít také nedostatek času na základní osobní a sociální potřeby nebo se cítí izolováni.

Krok 8: Poskytnout pečujícím přístup ke vzdělání a rozpoznat jejich dovednosti
Trénink pečujících zlepšuje důvěru pečujících a umožňuje pečujícímu poskytovat lepší kvalitu péče déle a v lepších podmínkách jak pro sebe, tak pro osobu  o níž pečuje.  Je dobře doložen preventivní význam pro odklad nebo vyhnutí se nástupu do nemocnice či dlouhodobé institucionální služby u dobře trénovaných a dobře podpořených neformálních pečujících. Rozpoznání, rozvoj a validace mnoha – někdy velmi technických- dovedností získaných neformálními pečujícími současně s utvářením jejich pečující  zakázky často nabízí velký potenciál pro zlepšení kvality života pečujícího a pečovaného, ale také zahrnuje udržitelnost našeho systému péče a v EU úkoly (ženské) zaměstnanosti.

Krok 9: Prevence chudoby pečujících a jejich podpora setrvat v aktivním profesionálním/ vzdělávacím životě
Přijetí role pečujícího nemusí znamenat, že lidé musí čelit finančním obtížím a sociálnímu vyloučení nebo musí ukončit práci či vzdělávání, aby mohli pečovat. Pečující, kteří chtějí a mohou studovat či pracovat, mají mít možnost a neměli by být diskriminováni. Mají být podpořeni na škole/univerzitě nebo na pracovišti, aby mohli setrvat v zaměstnaneckém poměru. Pečující by také měli mít možnost přístupu k celoživotnímu vzdělávání, také k vyššímu vzdělávání a rozvoji dovedností způsobem, který odpovídá jejich povinnostem péče. Je zásadní vyhnout se chudobě a sociální exkluzi, a to je zejména důležité ve světle genderově rozdílného platu a penzijní mezery v Evropě a cílů EU na poli vzdělání, zaměstnanosti a růstu.

Krok 10: Zahrnutí perspektivy pečujících do všech významných strategií
Úspěch iniciativ snažících se zviditelnit potřeby a preference pečujících velkou měrou závisí na souhře mezi zdravotní a sociální sférou. Je tu jasná potřeba lepšího strategického plánování a spolupráce mezi širokou škálou služeb, aby byla jistá efektivní dodávka koordinovaných podpůrných opatření, které odpovídají mnohadimensionálním  (různorodým) potřebám pečujících.

Zdroj: IDS Diakonie ČCE

 

A jaká je „sociální“ realita vlády ANO + ČSSD s podporou KSČM a Okamury? Likvidační škrty v oblasti sociálních služeb! Na nejslabších babiš hojí své katastrofální rozpočty a populistické rozdávání peněz.

Vláda letos přistoupila k razantnímu snížení dotace na sociální práci realizovanou obcemi o téměř sedmdesát procent. Minulý týden proběhlo jednání s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou k řešení této pro obce krizové situace. Paní ministryně nicméně oznámila ještě horší výhled do budoucna: kompletní zrušení zmíněné dotace od příštího roku a snížení dotace na výkon ochrany a sociální práce s ohroženými dětmi (OSPOD) na padesát procent. Kromě toho, že odůvodnění působilo zoufale nepřipraveně a odhalilo bezmocnost ministryně při vyjednávání o rozpočtu svého úřadu, odráží i jistou nekoncepčnost české sociální politiky.
Zdroj: A2larm, 20.5.2019, celá článek Vládní škrty ohrožují sociální práci obcí

Ukázka z praxe:

Denisa ŽIŠKOVÁ, moderátorka
Praha nemá peníze na sociální pracovníky. Od ministerstva práce a sociálních věcí dostala jen 20 % částky, kterou potřebuje. Na letošní rok je to necelých 91 000 000 Kč. Ministerstvo mu přitom schválilo dotaci jen asi 17 000 000. Dnes se kvůli tomu sejde na 30 radních a šéfů odborů sociálních věcí s ministryní práce Janou Maláčovou z ČSSD. Podle pražské radníMileny Johnové za Praha Sobě se obce zadlužovat nebudou.

Milena JOHNOVÁ, radní pro oblast sociální politiky /Praha Sobě/ 
Oni prostě něco škrtnou, nebudou dělat něco jiného, sníží počet těch sociálních pracovníků, nebo jim přidělí další práci. Zkrátka budou třeba zabezpečovat výkon veřejného opatrovnictví, vedle toho budou dělat sociální práci, což z profesionálního hlediska je nežádoucí a prostě, jinak to nejde kvůli těm financím. 

Denisa ŽIŠKOVÁ, moderátorka
Zajistit služby sociálních pracovníků přitom musí obce ze zákona. Na dnešní schůzku radní zvali i ministryni financí Alenu Schillerovou z hnutí ANO. Ta ale nepotvrdila, jestli dorazí.
10.05.2019, Zdroj: Regina DAB Praha | Rubrika: 08:58 Zprávy

Pavla KOSÍKOVÁ, moderátorka
Pražské městské části ani další obce nedostanou více peněz na sociální pracovníky. Vláda Praze na tento rok přiznala 20 % požadovaných financí. To je o polovinu míň než v loňském roce. Podle radních pro sociální oblast jde o neočekávané škrty s rizikem propouštění zaměstnanců. Odkud peníze na povinné zajištění služeb, které mají zmírňovat sociální vyloučení a chudobu, vezmou, zatím nevědí. Příští rok bude podle nich situace ještě horší.

Milena JOHNOVÁ, pražská radní pro oblast sociální politiky /Praha sobě/ 
Nám dnes paní ministryně Maláčová oznámila, že při-, příští rok se plánuje v řádku na obecní sociální práci 0, čili obce by neměly podle toho stávajícího plánu dostat ani korunu na sociální práci, což já považuju za skandální. 

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Došlo k tomu z důvodu nedostatku finančních prostředků ve státním rozpočtu, slíbili jsme si, že se potkáme v průběhu léta, kdy bude jasnější vývoj o vyjednávání státního rozpočtu na příští rok.
10.05.2019, Zdroj: ČT 1 | Rubrika: 18:00 Události v regionech – Praha

To je skutečná „sociální politika vlády ANO“ a jeho spoluviníků. Zbytek je babišovo blábolení a lživý program pro eurovolby, v této souvislosti DOPORUČUJEME v HN 20.5.2019:  Babiš blábolí v kampani tvrdě a nekompromisně. Brání Česko proti tomu, co jeho vláda podpořila 

 

Evropská unie má v sociální oblasti pouze omezené kompetence. Odpovědnost za politiky zaměstnanosti a sociální politiky spočívá převážně na členských státech a jejich vládách. To znamená například, že každá vláda, a nikoli EU, rozhoduje o mzdové regulaci, včetně minimální mzdy, úlohy kolektivního vyjednávání, o důchodových systémech, věku odchodu do důchodu či dávkách v nezaměstnanosti.

Sociální rozměr EU se však v průběhu evropského integračního procesu postupně rozvíjel a s tím vzniklo několik nástrojů v sociálním sektoru.

Jedná se o zákony, finanční prostředky nebo opatření EU, které slouží ke koordinaci a monitorování národních politik. EU rovněž podporuje členské státy, aby sdílely osvědčené postupy v oblastech jako je sociální začleňování, boj s chudobou a důchodové systémy.

Zdroj: Sociální Evropa: Jaká je sociální politika EU?  ZDE.

 

Podpoříme zavádění chytrých řešení na úrovni obcí, měst, regionů i států, která přinesou zkvalitnění služeb občanům. Budeme prosazovat inovativní řešení v sociální oblasti, jako jsou sdílená péče o děti a seniory v domácnostech, komunitní poskytování služeb, sociální podniky atd. Navážeme na dosud učiněné kroky ve vytváření jednotného digitálního trhu a podpoříme další opatření vedoucí k odstranění zeměpisného blokování v souvislosti s dostupností služeb online při pohybu uvnitř EU

z programu kandidátky č. 26 ve volbách do Evropského paramentu –  Spojenci pro Evropu.
Kompletní program Spojenců pro Evropu je k dispozici pod tímto odkazem.


Volby do Evropského parlamentu

24. – 25. května 2019
informace a pozvánky
v Otevřených novinách ZDE.

Související příspěvky