Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

VIII. Újezdská Akademie – jaro, léto roku 2016

Osudy filmů a jejich tvůrců (III.)
Nejen lidé, ale i filmy mají pozoruhodné osudy. Proto svůj třetí cyklus přednášek chce dr. Pavel Taussig věnovat osmi slavným českým filmům a zasvěceně pohovořit o méně známých či dokonce neznámých okolnostech jejich vzniku, jakož i přiblížit životní a umělecké osudy tvůrců a hereckých představitelů.
1. Limonádový Joe (1. února) – a bude zmínka i o loutkovém filmu Jiřího Trnky a dalších, filmem inspirovaných podobách: časopisecký seriál, divadelní představení, muzikál; 2. Vyšší princip (15. 2.) – nejnavštěvovanější český tragický film; odhalené osudy skutečného profesora a rovněž i popraveného studenta; 3. Marketa Lazarová (29. 2.) – „nej-umělečtější“ film naší kinematografie; 4. Romance pro křídlovku (14. 3.) – film utkaný z veršů; 5. Hoří, má panenko (30!!! Března – kvůli Velikonocům) – když filmoval Miloš Forman naposledy v Čechách; 6. Všichni dobří rodáci (11. 4.) – moravská kronika krušných poválečných časů, odhalené osudy skutečného sedláka Františka; 7. Nebeští jezdci (25. 4.) – film o válečných letcích natočený s jediným funkčním letadlem (Dakotou, převlečenou za Wellington) i se zmínkou o tragickém osudu talentované herečky Jany Novákové; 8. Slavnosti sněženek (9. 5.) – natáčení v Kersku přihlížela i Chaplinova dcera a pod režií Jiřího Menzela si zahráli i páni režiséři F. Vláčil a J. Krejčík.
A jako vždy si pro osvěžení promítáme i ukázky z diskutovaných filmů.

O vážné hudbě i nevážně (II.)
V paralelním druhém cyklu vystoupáme v doprovodu prof. Zdeňka Bednáře a s živými ukázkami, i s úryvky při klavíru, do úžasného hájemství „vážné hudby“.
1. Překvapivě poutavá hudba II. poloviny 20. století (8. února); 2. Středověké texty jdou dějinami (22. 2.) – Stabat Mater; Dies irae („Den hněvu“); 3. Zrození klarinetu (7. 3.) – Mozart, Weber a další; 4. Impresionisti (21. 3.) – Debussy a francouzská poezie; 5. Beethovenova Smuteční kantáta na smrt Josefa II. (4. 4.) – neznámá skladba z mládí, kterou nikdy neslyšel; 6. Pařížská šestka (18. 4.) – tvůrčí impuls hudbě 20. století.; Proč lidé potřebují hudbu a jak hudba vzniká (2. 5.);8. Evropská hudba má ráda zvukomalbu už od renesance (16. 5.)

Od počátku měsíce ledna bude v podatelně MÚ k dispozici závazná PŘIHLÁŠKA, kterou laskavě odevzdejte do 15. ledna. My si tak potvrdíme účast, i Vaše stávající kontakty, přes něž, bude-li třeba, budeme moci komunikovat.
Přednášky jsou stále nastaveny na pondělky (s výjimkou úterý 29. 3. – kvůli Velikonocům) od 10. hodin. Na první přednášky u obou cyklů přijďte, prosím, už v 9.30 kvůli vyřízení administrativy. Cena jednoho cyklu (8 besed) je i nadále 250 Kč.

Za KVA – petr mach

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5484-viii-ujezdska-akademie-jaro-leto-roku-2016

Související příspěvky