VIDEO: Jak obejít zákon a obvinit Brusel aneb „Handl jménem EIA“

„Je tzv. EIA, zákonná ochrana veřejného zdraví a životního prostředí, pro českou vládu jen nástrojem k handlu o peníze z fondů EU?

Česká vláda v oblasti dopravy dlouhodobě bojkotuje nárok občanů na zdravé životní prostředí. Ministerstvo dopravy dokonce odmítá při výstavbě dopravních tahů respektovat platný zákon EIA, který vláda schválila. Teď se diví, že EK nechce takové stavby financovat. To se dnes týká desítek dopravních staveb. Přitom o problému ministerstvo dlouhodobě ví, protože Evropa podmínila již před deseti lety možnost čerpání peněz z operačního programu doprava jen pod podmínkou změny zákona EIA v souladu s evropskou legislativou a posouzení vlivu staveb na životní prostředí, tedy EIA provede do konce roku 2015 podle těchto evropských pravidel. Proto byly Česku z evropských fondů vyplaceny na dopravní stavby evropského systému TEN-T pouze zálohy s tím, že Česko svou podmínku splní. To však podmínku nesplnilo. Naopak se proslýchá, že došlo z české strany k ročnímu nátlaku na úředníky EK aby se mohla jasně stanovená podmínka za pomoci výjimky udělené Evropskou komisí České Republice obejít, a penězovod zůstal zachován. Český stát ale u EK neuspěl. V sázce jsou teď stovky miliard korun a reputace Česka. Pasovala vláda svým jednáním Českou republiku na podvodníka Evropy?“

Handl jménem EIA – Nedej se plus, ČT2, premiéra 19.6.216, délka 18 minut
DOPORUČUJEME ZDE.

Související příspěvky