Veřejné projednání energetické koncepce Prahy do roku 2033 na Magistrátě, v úterý 9.2.2016

Veřejné projednání koncepce „Územní energetická koncepce hl. m. Prahy 2013 – 2033“ a jejího vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změnách některých souvisejících zákonů, se uskuteční v úterý 9. 2. 2016 od 15 hodin v budově Nové radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1, ve Velkém jednacím sále Zastupitelstva.

Každý může své písemné vyjádření k návrhu koncepce zaslat nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce Ministerstvu životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10.

S návrhem dokumentu (včetně vyhodnocení) se můžete seznámit na stránkách Cenia:
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP206K

Info a program ( klikněte na obrázek pro pohodlné čtení):

Související příspěvky