Veřejné fórum – Občané vybrali nejpalčivější problémy

Ve středu 19. 4. 2017 se v sále Polyfunkčního domu konalo Veřejné fórum k celkovému rozvoji městské části. Přítomní diskutovali u různých tematických stolů (školství, bezpečnost, doprava,životní prostředí, volný čas, sociální oblast, občanská vybavenost).Opět byl zastoupen i mládežnický stůl, u něhož se řešila především témata, která přinášeli sami nejmladší diskutující. V každé oblasti občané formulovali aktuální problémy, ze kterých pak vybrali dva nejdůležitější. V příjemné pracovní atmosféře tedy bylo formulováno celkem 16 problémů k řešení. Tyto problémy budou ověřeny anketou a následně předány k řešení na zastupitelstvu MČ Praha 21.
Nejdůležitější problémy, které zvolili občané:
– zachování kynologické organizace Újezd nad Lesy s třicetiletou tradicí na stávajícím cvičišti
– parkoviště u nádraží P+R
– podpořit stavbu přeložky I/12 + stavba 511 v Běchovicích
– propojení jižní pěší cesty a navázání na cesty do Běchovic, Koloděj a Sibřiny
– vybudování kolárny v MZŠ Polesná
– denní stacionář pro seniory
– vyčištění lesa odborníky
– koupaliště
– kontrola průjezdnosti kamionů a odstavná plocha pro jejich zachycení
– bezbariérový úřad městské části Praha 21
– multifunkční hřiště na Rohožníku
– kamerový systém u MZŠ Polesná + jeho rozšíření v městské části
– řešit parkování u nádraží – zvýšit kapacitu
– školení a vzdělávání učitelů a zajistit financování
– oprava fasády tělocvičny MZŠ Polesná a oprava laviček
– vybudování protihlukové bariéryu kynologického cvičiště

Součásti akce byla i premiéra filmu Jana Petrase Ženy z Újezda nad Lesy a tombola.
Děkujeme všem členům komisí a zaměstnancům ÚMČ Praha 21, kteří pomohli tuto akci uspořádat, Ivě Hájkové z Národní sítě Zdravých měst za moderování celé akce a sponzorům za ceny do tomboly.
Velké poděkování patří Radce Lipanovičové, Mgr.Gabriele Hůlkové a Evě Danielové za připravení domácího občerstvení.
Tato akce byla spolufinancována Státním fondem životního prostředí České republiky v rámci projektu „Místní Agenda 21 – Cesta k udržitelnému rozvoji v Praze 21“ .
Ceny do tomboly věnovali: Romantika– váš kreativní svět, Vinotéka Alexandra Procházková, Vinotéka Nad Lesy,Knihkupectví Nad Lesy, Café Galerie Zelený Dům, Cukrárna Sofie.
Fotky z akce naleznete ve Fotogalerii.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5999-verejne-forum-obcane-vybrali-nejpalcivejsi-problemy

Související příspěvky