Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Úřad práce zavírá svou pobočku Praha 21

Ke dni 31.5.2015 zavírá Úřad práce svou pobočku v Městské části Praha 21, která sídlí v budově ÚMČ, Staroklánovická 260. Městská část obdržela jednostrannou výpověď z nájmu a byla nucena ji akceptovat.Občané Prahy 21 budou od 1.6.2015 dojíždět na pobočku pro Prahu 9 v Sokolovské ulici č.p. 14.
Požádali jsme o oficiální stanovisko ÚP, které je následující:Od ledna 2012 přešla veškerá agenda nepojistných sociálních dávek z obcí právě na Úřad práce ČR. Úřad práce zpracovává dávky ze systému hmotné nouze, státní sociální podpory, dávky pro osoby se zdravotním postižením včetně příspěvku na péči. K těmto agendám nově přibyla i agenda dávek pěstounské péče. Pro účely posuzování žádostí o nepojistné sociální dávky provádějí zaměstnanci úřadu práce časově náročná sociální šetření v terénu. Rozsáhlou agendu momentálně doplnila i obsáhlá výměna všech průkazů osob se zdravotním postižením. Od letošního roku došlo k řadě legislativních změn. Novelizován byl zákon o státní sociální podpoře, který přinesl řadu změn v dávce příplatek na bydlení a zavedl porodné i na druhé dítě, rozsáhlou novelou prošel i zákon o hmotné nouzi.
Úřad práce usiluje o to, aby poskytoval služby na vysoké odborné úrovni, přičemž odbornost nespočívá jen ve shromáždění podkladů pro přiznání dávky, ale i v poskytnutí poradenství a vysvětlení občanům, jak mají v konkrétní situaci postupovat a o jaké dávky požádat. Vzhledem k rozsáhlosti a náročnosti jednotlivých agend lze této odbornosti dosáhnout pouze specializací zaměstnanců na konkrétní oblast. U stávajícího pracoviště NSD 21 je vzhledem k počtu 3 referentek a nutnosti zajistit zastupitelnost v případě dovolené či nemoci specializace jednotlivých pracovníků nereálná.Pracoviště NSD 21 bude přestěhováno na adresu Sokolovská 14/324, Praha 9 – Vysočany, kde je zpracovávaná i agenda zaměstnanosti, a to i pro občany Újezda nad Lesy. Pracoviště je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou a má bezbariérový vstup.

Source:: http://www.praha21.cz/stranky/173-aktualita/4694-urad-prace-zavira-svou-pobocku-praha-21.html

Související příspěvky