Újezdské splašky v Klánovickém lese – téma Klánovického zpravodaje 6/2017. AKTUALIZACE – splašky II

Tak je to tady… téma, které jako by v Újezdě neexistovalo, vylilo se do Klánovického zpravodaje jako ty naředěné újezdské splašky do Klánovického lesa.

Doufejme, že rukavice zvednutá Klánovicemi je prvním krokem k nastolení skutečně závažného problému a hledání cest pro jeho vyřešení.

Možná se na té cestě najdou i dokumenty, které shromáždila újezdská Komise životního prostředí v období 2010 – 2014 a které po volbách 2014 zmizely. A možná se na té cestě ukáže, že takzvaná rekonstrukce kanalizace, vyprojektovaná a schválená v r. 2008/2009  mohl být podfuk. Protože, ačkoli se na Rohožníku vystavěla a zkolaudovala kanalizace zcela nová, byla stavba vedena jako „rekonstrukce“. Aby se obešla již tehdy platná norma, přikazující stavět oddílnou kanalizaci splaškovou a dešťovou. Jedním z výsledků takové „rekonstrukce“ jsou ony splašky v lese, „odlehčovány“ do neexistujícího potoka.

Možná příště. Pro tentokrát – Klánovický zpravodaj 6/2017 a jeho  téma „Zákeřné přepady v Klánovickém lese“ včetně tématického slova šéfredaktora. Celé číslo ke stažení: 135.klanovice_6-2017_4

 

zdroj text a foto: KZ 6/2017

 

AKTUALIZACE:
Újezdské splašky II dne 28.6.2017 ZDE

Související příspěvky