Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Újezdské děti rozsvítily vánoční strom

V Újezdě nad Lesy se první adventní neděli o rozsvícení vánočního stromu postaraly děti. Na 17. hodinu byl původně naplánován zvonkový průvod z farní louky. Kvůli nepřízni počasí a dešti děti s rodiči a prarodiči přecházely postupně rovnou ke škole, kde si všichni mohli koupit svařené víno nebo čaj a tak se zahřát při čekání na hlavní program.
Program zahájil pan farář Dr. Ondřej Salvet z farnosti v Kolodějích, který dětem připomněl význam Vánoc. Potom zahrála na housle vánoční písně Sofie Anna a pak už přišly na řadu natěšené děti z mateřských škol v Újezdě, které si připravily dvě vánoční písně a dvě koledy. Malé dětičky vystřídaly větší děti. Žáci 5. A zazpívali Půlnoční od Václava Neckáře a pěvecký sbor Sovička zazpíval tři koledy. Děti s rodiči se poté konečně dočkaly a „vyzvonily“ si svými zvonečky rozsvícení vánočního stromu.
Celá akce proběhla navzdory počasí v příjemné a bezprostřední atmosféře. Uskutečnila se díky výrazné podpoře Masarykovy základní školy, mateřských škol a Úřadu městské časti Praha 21, kterým patří náš velký dík.
Vánoce patří hlavně dětem, ony si letos újezdský vánoční strom rozsvítily, ovšem nejen pro ně bude u školy svítit až do ledna. Přejeme Vám krásný adventní čas plný pohody a klidu.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5439-ujezdske-deti-rozsvitily-vanocni-strom

Související příspěvky