V roce 2012 o divočácích bez hysterie. O čtyři roky později je uzákoněno celoroční mordování kanců, bachyní i selat…

zdroj: Klánovický zpavodaj 12/2012


Rok 2016: Divočáci jako „hlavní problém“ Újezda a Klánovic

V zápisech Komise životního prostředí  – poradním orgánu Rady MČ Praha 21 – ZDE.
Převzatá zpráva z webu MČ P21 ZDE.
Téma Klánovického zpravodaje 12/2016  ZDE.


Téma divočáků na celonárodní úrovni:

„Dne 1. ledna 2016 vstoupila v účinnost vyhláška č. 343/2015 Sb, kterou se mění doba lovu některých druhů zvěře. Přináší kardinální změnu: rozšiřuje dobu lovu černé zvěře bez rozdílu pohlaví a věku na celý kalendářní rok. Změna vyhlášky není určena pro společný lov, ale pouze pro individuální lovce. Může pomoci?..“

Současná změna vyhlášky platí příliš krátce na to, aby bylo možné sledovat případné důsledky, brzy je dokonce i na pouhé reakce na ni. Pozoruhodné je ovšem prvotní vyjádření příslušného resortního ministra, ing. Mariana Jurečky, který 16. 12. 2015 poněkud diplomaticky konstatoval:

Jsem si vědom, že změna týkající se odlovu divokých prasat vyvolává určité rozpaky, zda je takto nastavená doba lovu etická a myslivecká. Proto považuji za nezbytné jasně říci, že tato změna neznamená pro uživatele honiteb povinnost, ale dává jim do rukou nástroj k okamžitému řešení lokálních problémů v případě, že není jiný způsob.

Zřetelné obavy z důsledků změny doby lovu, čišící z tohoto doprovodného komentáře kompetentní osoby, naznačují, že debata o masivní přítomnosti divokých prasat v našich revírech nekončí, a její další dějství lze rozhodně teprve očekávat.

Odborný výklad o historickém a současném stavu černé zvěře v časopise Vesmír z r. 2016 ZDE.

 

zdroj: KZ 2012, MČ Praha Klánovice a Praha 21, Vesmír

 

Související příspěvky