Tisková zpráva – zastávka Rápošovská – odvolání spolku Újezdský STROM

Dne 16.9.2019 jsme obdrželi datovou schránkou „Rozhodnutí ÚMČ Praha 22“, které městské části Praha 21 povoluje pokácet 33 ks topolů rostoucích na pozemku parc. č. 1578 v k.ú. Újezd nad Lesy. Jedná se o řadu topolů rostoucích v blízkosti zastávky Rápošovská ve směru do centra. Následně jsme čekali na nabytí právní moci tohoto rozhodnuti.
Dne 2.10.2019 jsme obdrželi datovou schránkou ,,Žádost ÚMČ Praha 22 o vyjádření k odvolání spolku Újezdský STROM – Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21“.
Přílohou žádosti o vyjádření je odvolání spolku Újezdský STROM ze dne 30.9.2019 proti rozhodnutí odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 22. Odvolání spolku bylo podáno v zákonné lhůtě 15 dní od doručení rozhodnutí. Odvolání napadá rozhodnutí o povolení kácení v celém rozsahu a žádá odvolací orgán o zrušení rozhodnutí ÚMČ Praha 22.
Správní proces bude pokračovat následovně: MČ Praha 21 zašle v nejkratším možném termínu vyjádření k odvolání spolku Újezdský STROM. ÚMČ Praha 22 následně předá spis nadřízenému orgánu, tj. Magistrátu hl. m. Prahy, který v dané věci rozhodne. Reálný časový odhad je v tuto chvíli 1-3 měsíce, kdy Magistrát buď napadené rozhodnutí potvrdí, změní nebo ho zruší a případně ho vrátí k novému projednání.
Je nám to velice líto, ale městská část Praha 21 učinila veškeré možné kroky k urychlení procesu a otevření zastávky. V tuto chvíli nelze nijak odhadnout další časový rámec. V případě, že získáme nové informace, bude veřejnost neprodleně informována. Naprosto se distancujeme od veškerých prohlášení Újezdského STROMU, který nemá jakoukoliv právní zodpovědnost za stav věci ani za kroky následné.

Rada MČ Praha 21
Source: MČ Praha 21

Související příspěvky