Svatováclavská pouť začne ve středu 27.9.2017 v 17 h na Václavském náměstí v Praze

Národní svatováclavská pouť začne již ve středu 27. září duchovním zastavením na Václavském náměstí. Několikadenní události vyvrcholí poutní mší svatou na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi. Hlavním celebrantem zde bude ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz Opraem, kazatelem pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

Středa 27. září

17.00  Svatováclavské duchovní zastavení na Václavském náměstí v Praze

19.00  Přivítání relikvie sv. Václava v Brandýse nad Labem pod zámkem – průvod do Staré Boleslavi

20.00  Svatováclavský koncert a nešpory v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi

Čtvrtek 28. září

7.00  Mše svatá na hrobě sv. Václava ve Svatovítské katedrále v Praze

8.30 Mše svatá v kryptě sv. Kosmy a Damiána v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi

10.00  Poutní mše svatá na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi. Hlavní celebrant: Mons. František Václav Lobkowicz OPraem, kazatel: Dominik kardinál Duka OP.

14.00  Modlitba za národ u Palladia země české v bazilice svatého Václava ve Staré Boleslavi

18.00  Mše svatá ve Svatovítské katedrále v Praze

Svatováclavské slavnosti – celodenní program pro rodiny s dětmi na Budči u Zákolan

Sobota 30. září

10.30  Poutní slavnost ke cti sv. Václava na Budči u Zákolan

Od pondělí 25. září do soboty 30. října

Kočárovna v Brandýse nad Labem: výstava Kníže Václav – křesťan, rytíř a státník / Karlova legenda o sv. Václavu

převzato z církev.cz zde

Související příspěvky