Sv. Bartoloměj – zaniklý kostel v Újezdě

K dnešnímu svátku sv. Bartoloměje, apoštola z Káně Galilejské, připomínáme zaniklý újezdský kostel, který byl právě tomuto patronovi zasvěcen.

První písemná zmínka o  existenci kostela v Újezdě ( dnešním Újezdě nad Lesy) je z r. 1350, ale jeho založení je pravděpodobné již v r. 1309. V té době je totiž písemně zmiňován Újezd (Viesd, Vgezd, Augezd, Aujezd, Oujezd). Tento původní Újezd byl založen podél cesty vedoucí z Koloděj – dnešní Staroújezdské – která tvořila osu návsi, jejímž centrem byl statek a právě kostel Sv. Bartoloměje se hřbitovem, obehnaným zdí.

Kostel jako jediný přežil vypálení a vysídlení Újezda za třicetileté války a sloužil kolodějským a sibřinským farníkům jako připomínka zaniklého života ve zmizelém Újezdě.

Na začátku 18. století, kdy se počíná pomalu obnovovat osídlení Újezda, je kostel sv. Bartoloměje popisován jako jednolodní kostel s věží a hřbitovem obehnaným zdí, s farou naproti. V r. 1735 mu byl darován oltář z kolodějské zámecké kaple.

Konec sv. Bartoloměje nastal v r. 1804, kdy bylo Dekretem nejvyššího dvorního kancléře povoleno přeložení farnosti („lokalie“) do Kolděj a újezdský kostel byl zbourán. Materiál ze zbouraného újezdského kostela a jeho majetek byl použit na stavbu nového kostela v Kolodějích, do něhož byl přenesen obraz sv. Bartoloměje a tři zvony. Nejstarší z nich, z r. 1486, zní v kolodějském kostele dodnes, dva mladší byly zrekvírovány pro potřeby armády v první světové válce.

14_9_bartolomej el greco_resize
Sv. Bartoloměj – El Greco

zdroj:
Lesní galerie II;
sborník u příležitosti 210. výročí založení kostela v Kolodějích

náhledový obrázek: http://www.atlasceska.cz/praha/staroujezdska/

Související příspěvky