Stavební úprava komunikace Do Panenek, k.ú. Běchovice

Od 15.listopadu 2016 začnou stavební úpravy (rozšíření) na pozemní komunikaci Do Panenek (v úseku Ke Kolodějům – Do Panenek – K Běchovicům), jedná se o akci spol. TSK HMP č.999383. Objízdná trasa bude vedena Českobrodská – Do Říčan – Ke Křížkám – Ke Kolodějskému zámku – K Dubči – K Běchovicům. Na křižovatce Českobrodská x Do Říčan bude osazeno provizorní světelné signalizační zařízení. Stavební úpravy budou probíhat až do 31.prosince 2016.

Omlouváme se za dopravní omezení a děkujeme za pochopení.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5785-stavebni-uprava-komunikace-do-panenek-k-u-bechovice

Související příspěvky