Stavba 511 Pražského okruhu je vládní prioritou

Starostové Úval, Újezda nad Lesy, Jiren, Horoušan a Horoušánek a zástupci tří středočeských občanských sdružení požadují v otevřeném dopise, zaslaném v polovině března, ministru dopravy Danu Ťokovi urychlení výstavby Pražského okruhu. Zároveň odmítají návrhy iniciativy Za rozumný okruh Prahy na případný přesun této trasy do Středočeského kraje. Podporu těmto požadavkům vyjádřilo i sedm pražských občanských sdružení.

V dopise starostové a občanská sdružení uvádějí, že trasa Pražského okruhu, respektive stavba 511, byla vymezena před více než padesáti lety a nyní je pevně zakotvena v Zásadách územního rozvoje Prahy, Středočeského kraje i v Územním plánu Prahy. Pokud má být Pražský okruh dokončen co nejdříve, neexistuje jiná možnost než současné trasování stavby 511, na které bylo navíc již dvakrát vydáno územní rozhodnutí. Příprava jiné varianty by odsunula výstavbu Pražského okruhu na další desítky let.

Plány na přesun trasy do Středočeského kraje považují starostové i občanská sdružení za nereálné. Tento návrh totiž již dnes vyvolává poměrně silný odpor nově dotčených občanů, obcí i měst. Ve východní části Prahy navíc neexistuje trasa, která by se nedotýkala okraje sídel, a tím i některých občanů Prahy a Středočeského kraje. Okruh, posunutý do větší vzdálenosti od města, by také neplnil z dopravního hlediska svou funkci.

Na závěr dopisu starostové a občanská sdružení žádají, aby stavbě 511 Pražského okruhu, která se podle slov premiéra Sobotky stala vládní prioritou, byla ministrem dopravy věnována maximální pozornost. Dále požadují urychlení výstavby Pražského okruhu v původní trase, a to při dodržení všech zákonných norem pro ochranu přírody a vlivu na okolní prostředí. Navrhují také vytvořit pozici vládního zmocněnce pro tuto stavbu, který by pravidelně informoval veřejnost o průběhu přípravy a výstavby Pražského okruhu.

Novinky.cz, středa 18. března 2015, 13:07
Starostové a občanská sdružení odmítají plány na přesun Pražského okruhu do Středočeského kraje, Jana Růžičková

Související příspěvky