Stanovisko RMČ k výpovědi pronájmu pozemku č.544/5.

MČ Praha 21 od loňského roku několikrát jednala se zástupci ZKO 394 o podmínkách pronájmu pozemku č. 544/5, a to z důvodu dlouholetých a v posledních letech často se opakujících stížností občanů bydlících v bezprostřední blízkosti kynologického cvičiště. Občané si hlavně stěžují na zvýšení provozu v posledních 3 letech a též na to, že cvičení probíhá každý den v týdnu i do večerních hodin.
Na podzim roku 2016 byl na místě cvičiště uspořádán kulatý stůl, na kterém byla snaha dohodnout se o možnostech provozu cvičiště. Toto setkání poskytlo informace pro další postup.
MČ Praha 21 předložila kynologické organizaci návrh dodatku ke smlouvě o pronájmu pozemku č. 544/5. Hlavním bodem návrhu bylo omezení provozu kynologického cvičiště ze 7 dní od 8 hodin do 21 hodin (o víkendu od 9 hodin do 20 hodin) na 4 dny (3 všední a sobotu). Dále zde byl návrh pronájmu pozemku pouze za údržbu s nulovým finančním nákladem pro kynology.
Kynologická organizace na základě doporučení svého právního zástupce sdělila MČ Praha 21, že není nutno připravovat žádný dodatek ke smlouvě, neboť provoz cvičiště je upraven vnitřním řádem.
RMČ zastává ve svém postoji k řešení problematiky názor, že je potřeba zohlednit i stížnosti obyvatel bydlících v blízkosti cvičiště a řešit problematiku ku prospěchu všech obyvatel Újezda nad Lesy, nejen ve prospěch cca 10 členů Kynologické organizace žijících v Újezdě nad Lesy. Proto na svém zasedání dne 14. 3. 2017 schválila dle smlouvy výpověď pronájmu pozemku č. 544/5 s výpovědní lhůtou 12 měsíců a situaci bude dále komplexně řešit ku prospěchu všech obyvatel Újezdu nad Lesy, kterých se problematika kynologického cvičiště dotýká.
RMČ Praha 21

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5989-stanovisko-rmc-k-vypovedi-pronajmu-pozemku-c-544-5

Související příspěvky