Spojenectví dinosaurů ODS, KSČM, SPD a ANO proti ochraně ovzduší v České republice. Zdraví a budoucnost nás PROSTĚ nezajímá…

Poslanci a poslankyně Výboru pro životní prostředí dne 25.4.2018 odhlasovali nesouhlasné stanovisko k již druhému  kompromisnímu pozměňovacímu návrhu k novele zákona o ochraně ovzduší. Tento druhý, ještě kompromisnější návrh umožňoval uhelným elektrárnám získat výjimku z nových limitů pro znečišťování ovzduší, ale omezoval platnost takové případné výjimky maximálně do konce roku 2025 [1]. Teplárny v získání výjimky návrh nijak neomezoval, stejně jako elektrárny, které by fungovaly v omezeném režimu (60 dní v roce) a poskytovaly podpůrné služby.

Výbor pro životní prostředí odmítl regulovat provoz zastaralých velkých elektráren a přispět tím výrazně k lepšímu ovzduší už podruhé za sebou. V obou případech rozhodlo zejména spojenectví ANO a ODS.

Nyní návrh potopili poslanci a poslankyně ANO, ODS, SPD a KSČM. Naopak za ochranu ovzduší a zdraví se postavili Piráti, KDU-ČSL, TOP09 a STAN. Zástupce ČSSD nepodpořil ani doporučení, ani nedoporučení návrhu. Stanovisko Výboru pro životní prostředí je důležité, ale změna v zákoně o ochraně ovzduší přesto ještě může nastat, návrh předložený Piráty mohou podpořit poslanci ve třetím čtení na plénu bez ohledu na stanovisko výboru. Musel by pak ještě projít Senátem a přes prezidenta republiky.

V současné době je možné získat výjimku z limitů, které začnou platit v srpnu 2021, bez časového omezení či opakovaně. To je v rozporu se zájmem ochrany ovzduší a zdraví, neboť uhelné elektrárny a teplárny jsou hlavním zdrojem látek z nichž vzniká v ovzduší nebezpečný a zdraví velmi škodlivý polétavý prach [2]. Je to také v rozporu se Státní energetickou koncepcí ČR, která požaduje výrazný útlum výroby uhlí v neefektivních a špinavých kondenzačních uhelných elektrárnách [3].

Právě odmítnutý pozměňovací návrh byl kompromisní a podle ekologických organizací příliš mírnou variantou k původnímu návrhu poslankyně Pirátů Dany Balcarové, který chtěl uhelným elektrárnám (nikoli však teplárnám a šlo už tedy z od začátku o mírný a kompromisní návrh z pohledu ekologických organizací) udělování výjimek zakázat úplně, a donutit je tak splnit limity do srpna 2021.

Úplné zrušení výjimek minimálně pro velké uhelné elektrárny považuje za správné Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR, lékaři, vědci a některé známé osobnosti, které podepsaly výzvu zákonodárcům [4]. Příliš krátký čas na modernizaci byl hlavním argumentem zástupců elektrárenských společností. Ministerstvo životního prostředí zaujalo k původnímu návrhu neutrální postoj, byl však v březnu na výboru odmítnut poslanci ANO, ODS a STAN [4]. Stejný neutrální postoj mělo MŽP i k dnes podpořenému návrhu. Úředníci v diskusi však nedokázali zlepšování ovzduší obhájit, naopak naskakovali na argumenty uhelným elektráren.

Svaz průmyslu a dopravy a Hospodářská komora ve svém společném dopise poslancům  ze dne 28. února 2018 původní pozměňovací návrh komentovali takto: ““Zároveň musíme zdůraznit, že udělování výjimek nemá sloužit k tomu, aby energetický zdroj spalující pevná fosilní paliva nemusel dále ekologizovat svoje zařízení, ale aby s ohledem na kapacitní, finanční možnosti s ohlasem na již vložené investice do ekologizace v souladu s plněním vyhlášky č. 415/2012 Sb., měl časový prostor stanovený výjimkou na realizaci další ekologizace zdroje dané BAT. “ (zvýrazněno autory tiskové zprávy). Právě to – časový odklad – řešil dnešní ještě mírnější pozměňovací návrh, přesto však přes Výbor pro životní prostředí neprošel.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, říká:
“Poslanci ANO, ODS, SPD a KSČM ve Výboru pro životní prostředí vyjádřili jasnou podporu zastaralým uhelným elektrárnám a naprostý nezájem o ochranu ovzduší a zdraví občanů. Naopak poslancům a poslankyním Pirátů, KDU-ČSL, TOP09 a STAN patří dík za podporu. A to přesto, že dnešní předložený pozměňovací návrh k novele zákona o ochraně ovzduší byl kompromis, který vyhovuje více elektrárenským společnostem. Dává jim luxusní čas na modernizaci či zisky z provozu nemodernizovaných elektráren o čtyři roky déle. Doufám, že poslanci na plénu názor výboru taktně přejdou a postaví se na stranu občanů a jejich zdraví.”

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, říká:
“Dnes se hlasovalo proti zájmu lidí i proti zdravému rozumu. Provozovatelé uhelných elektráren žádali zachování výjimek, aby měli více času se připravit na přísnější limity, a přesně to jim dnešní návrh Pirátů dával. Jenže jak je vidět, sedm let je podle některých politiků příliš krátká doba na to, aby velcí znečišťovatelé investovali do čistějšího ovzduší a zdraví lidí. Na jak dlouho jim tedy dáme výjimku, aby mohli znečišťovat ovzduší v dosavadní míře, než nainstalují účinnější filtrační technologie? Na deset let? Dvacet? Padesát?”

Kontakt:

Jan Piňos, Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] Odkaz na stažení pozměňovacího návrhu z webu Poslanecké sněmovny: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=134746

[2] Podle dat Českého hydrometeorologické ústavu pochází z veřejné energetiky (tedy v tomto případě z uhelných elektráren a tepláren, neboť jaderné, plynové a obnovitelné zdroje toto znečištění neprodukují) 33 % látek z nichž vzniká v ovzduší prach. Nejde tedy jen o prach vypouštěný přímo ze zdrojů (to je průmyslem citovaných 7 %), ale také o oxidy dusíku a síry z nichž v ovzduší vznikají nitráty a sulfáty ve formě mikroskopických částeček pevné látky (tedy prachu) https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostred…$FILE/SOPSZP-Zprava_ZP_CR_2015-20170301.pdf (str. 31-35, graf 2 na str. 33)

[3] http://hnutiduha.cz/aktualne/loni-vyrazne-vzrostl-vyvoz-elektriny

[4] Návrh na omezení výjimek pro uhelné elektrárny podporuje výzva “Čisté ovzduší bez výjimek”, kterou podepsala Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR, bývalý premiér Petr Pithart, jehož vláda prosadila první vlnu odsíření uhelných elektráren či profesor Bedřich Moldan. Výzvu podpořili také severočeský lékař Petr Klepiš a lékařka a senátorka za obvod Most Alena Dernerová, kteří žijí poblíž hlavních uhelných elektráren a jejich kraj navíc trpí povrchovou těžbou hnědého uhlí. či přední český expert na zdravotní dopady znečištění ovzduší a také lékař Radim Šrám. K výzvě se přidal i ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe prof. Michal V. Marek. K čistému ovzduší bez výjimek vyzývají zákonodárce i známé osobnosti jako socioložka Jiřina Šiklová, režisér Břetislav Rychlík či herečka Táňa Fischerová. Text výzvy je na http://www.avcr.cz/opencms/export/sites/avcr.cz/.content/galerie-souboru…

[5]
http://hnutiduha.cz/aktualne/poslanci-ano-ods-stan-odmitli-zruseni-vyjim…

TZ Hnutí DUHA, 25.4.2018
Náhledový obrázek: ilustrační

Související příspěvky