Splašková kanalizace na hlavní

Společnosti Skanska CZ, a.s. se podařilo o několik dní zkrátit výstavbu stoky B v 19e.etapě na Starokolínské a stoky B4 v ulici Rapošovské, k.ú. Újezd nad Lesy. Na Starokolínské se pokládají živičné vrstvy, v pátek bude proveden prořez spár a bude opraveno vodorovné dopravní značení. Dokončuje se úklid prostoru. V sobotu 28.10.2017 bude odstraněna dočasná signalizace a přechodné dopravní značení, vč.objízdné trasy přes Koloděje. Dokončena je rovněž stavba splaškové kanalizace na Novosibřinské.
Stavba kanalizačního řadu na Starokolínské bude dokončena v roce 2018. Jedná se o cca 140 m. Žádáme vás o uschování vydaných „povolenek“. Včas budeme informovat o dalším postupu.
Další aktuální informace si můžete přečíst v ÚZ. Děkujeme vám za pochopení.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6251-splaskova-kanalizace-na-hlavni

Související příspěvky