Grantová soutěž Obec (město, městská část) přátelská seniorům, přihlášky do 18.5.2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí) ve spolupráci s Radou vlády pro seniory a stárnutí populace letos poprvé vyhlašuje soutěž Obec přátelská seniorům. Jejím cílem je podpora seniorů na místní úrovni a podpora rozvoje aktivit obcí na podporu seniorů. Soutěž navazuje na cenu Obec přátelská rodině, která vznikla před devíti lety jako nástroj podpory prorodinných aktivit.

Soutěž Obec přátelská seniorům 2017 vyhlašuje MPSV ve spolupráci se Stálou komisí Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, Asociací center pro rodinu, Sítí pro rodinu a Svazem měst a obcí.

Obou soutěží se mohou zúčastnit města, obce i městské části v pěti velikostních kategoriích podle počtu obyvatel. Oproti předchozím letem dochází ke zjednodušení dotační žádosti a sjednocení ročníku soutěže a roku, kdy je soutěž realizována. Veškeré dokumenty k oběma soutěžím jsou dostupné ke stažení na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí

Přihlášky do soutěží bude možné zasílat do 18. května 2017.

Případné dotazy lze zasílat na adresu: soutez@mpsv.cz.

Přílohy:

Zdroj: IDS a Ministerstvo práce a sociálních věcí

Související příspěvky