Soutěž dopravně preventivních výukových programů pro děti. Kontakty pro zasílání projektů

V rámci dlouhodobého projektu „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ vyhlašuje Policie ČR soutěž o nejlepší preventivní projekt realizovaný ve školních a zájmových zařízeních se zaměřením na problematiku dopravní výchovy „Jak se učíme dopravní výchovu u nás“. Partnery soutěže jsou Zdravotní pojišťovna MV ČR a samostatné oddělení BESIP Ministerstva dopravy ČR.

Soutěž probíhá od října 2016 až do 15. ledna 2017 a jejím předmětem je nejlépe zpracovaný kontinuální výukový program, který se věnuje vzdělávání dětí v problematice bezpečného pohybu v silničním provozu. Projekt může být zpracován formou fotoreportáže s popisem, komiksem, příběhem psanou i obrazovou formou současně, komentovaným videem – reportáží nepřesahující 3 minuty.

Odměnou pro tři nejlepší projekty, které budou zpracovány kolektivy dětí, nikoliv jednotlivci, bude koncert hudební kapely Maxim Turbulenc s doprovodným programem ukázek Policie České republiky pro vítězný kolektiv.

Pravidla vč. kontaktů pro zasílání projektů  Zde ke stažení

zdroj: Město Úvaly

Výsledek obrázku pro přechod zebra obrázek

Související příspěvky