Smlouva o pronájmu Klánovického lesa z r. 2008 zanikla. Tisková zpráva spolků OSZKL a Újezdský STROM

Vážení přátelé našeho lesa,

s potěšením vás informujeme o zániku „Smlouvy o smlouvě budoucí“, kterou v r. 2008 uzavřely Lesy ČR se společností FGRP – investorem plánovaného golfového areálu v Klánovickém lese. Smlouva jednostranně zavazovala LČR k podpisu pronájmu až 129 ha lesa na dobu 25 let, pokud FGRP získá kladná stanoviska EIA a správních orgánů pro stavbu golfového areálu v Klánovickém lese.

Aktuální ohrožení lesa se podařilo odvrátit v r. 2013, po osmi letech vytrvalého občanského odporu, podpořeného odbornou veřejností a částí místních samospráv. V únoru 2013 pražské zastupitelstvo po dramatu do poslední vteřiny odhlasovalo změnu územního plánu, která plochy SO2 v lese vrátila zpět na plochy lesní.

„Smlouva o smlouvě budoucí“ tedy zůstávala jedním z nevyřešených pozůstatků kritického období 2005 – 2013 a představovala stálé potenciální ohrožení našeho lesa. Proto se její zrušení stalo i jedním z požadavků, vzešlých z Veřejného fóra v Újezdě nad Lesy v r. 2014. O jednání městských částí s LČR v této věci nemáme žádné informace. Paraleleně ale jednaly dva spolky, které se osudem lesa zabývaly a trvale zabývají – Občanské sdružení za Klánovický les z Klánovic a Újezdský STROM z Újezda nad Lesy. A výsledek se dostavil:

 Lesy ČR dnes považují smlouvu za zaniklou, což je dobrá zpráva pro Klánovický les i pro všechny, kdo jej vytrvale a úspěšně bránili, kdo se o něj starali a starají. TZ obou spolků níže:

 

zdroj: https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/home

Související příspěvky