Slovo starosty – listopad 2015

Vážení spoluobčané, několik z vás se mne v poslední době ptalo, jak dlouho budeme muset jezdit objízdnými trasami? Jak se mám dostat autem tam či onam? Proč já chudák musím čekat v koloně aut? A já se naopak ptám vás, komplikují nám probíhající stavby život natolik, že to skutečně nemůžeme vydržet? Nikomu z nás se v současné chvíli dobře nejezdí, ale musíme si uvědomit, že dostavět tyto prospěšné stavby je pro celou naši městskou část velice důležité. Stavíme je hlavně proto, abychom se zde do budoucna měli ještě lépe a aby se nám zde dobře společně žilo. Jsem nesmírně rád, že od 19. října 2015 je průjezdná křižovatka Staroklánovická – Starokolínská. Stavba kanalizace na Staroklánovické ulici byla dokončena stavební firmou přesně v termínu a za to jim patří mé poděkování. Nyní se stavba kanalizace posunula dále do ulice Hulické, ale to nás již nebude v dopravě příliš omezovat. Práce v Hulické ulici budou probíhat v termínu od 19.října do 15. listopadu 2015. Po tuto dobu bude Hulická ulice v úseku po ulici Soběšínskou uzavřena pro osobní dopravu. Největší radost však mám z toho, že u Klánovického nádraží byla zahájena oprava vozovky. Tato stavba bude probíhat 12 dní, a to od 19. do 31. října 2015. Určitě se všichni na nový povrch vozovky těšíme. Další stavba, která byla zahájena již 12. října, probíhá v ulici Chmelické. Jedná se zde o opravu povrchu (tzv. homogenizace). V neposlední řadě musím zmínit výstavbu nového pavilonu školy, která byla rovněž zahájena v posledních dnech. Pokud nám bude přát počasí, dočkáme se ještě v tomto roce hrubé stavby. Všem občanům bych chtěl touto cestou poděkovat za jejich trpělivost během probíhajících staveb, které jsou pro naši MČ velice důležité a díky nimž bude naše obec jen vzkvétat.
S přátelským pozdravem VášZdeněk Růžička,starosta Městské části Praha 21

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5400-slovo-starosty-listopad-2015

Související příspěvky